Rørleggingsfartøy installerer verdens stiveste rør

Publisert: 23.07.2020 kl. 13.10 | Oppdatert: 23.07.2020 kl. 15.10
 Rørleggingsfartøyet Deep Energy har gjort en rask og god jobb med installereing av produksjons- og gassløftsrørledningene for Duva & Gjøa P1-utbyggingene i Nordsjøen. Foto: Neptun Energy.
Rørleggingsfartøyet Deep Energy har gjort en rask og god jobb med installereing av produksjons- og gassløftsrørledningene for Duva & Gjøa P1-utbyggingene i Nordsjøen. Foto: Neptun Energy.
Neptune Energy har installert produksjons- og gassløftsrørledningene for Duva & Gjøa P1-utbyggingene i Nordsjøen, kun ett år etter at myndighetene godkjente utbyggingsplanene. 

Neptune og partnere har akselerert viktige deler av utbyggingsplanen for de to olje- og gassfeltene, som skal bygges ut med hver sin havbunnsramme knyttet opp mot eksisterende infrastruktur på Gjøa-feltet. Gjøa P1 ligger nå an til å komme i produksjon to måneder før opprinnelig plan.

FREMSKYNDET
Milepælene ble nådd kun ett år etter at utbyggingsplanene for Duva (PL636) og Gjøa P1 (PL153) -prosjektene ble godkjent av norske myndigheter.
– Til tross for utfordringer forårsaket av COVID-19-pandemien, har den undersjøiske utbyggingsplanen for Duva og Gjøa P1 blitt fremskyndet i forhold til våre opprinnelige planer, sier Neptunes leder for subsea-prosjekt på Gjøa, Crawford Brown. 

Den viktigste forklaringen til den kjappe fremdriften er at Neptune og partnerne har valgt parallelle operasjoner på tvers av bore-, prosjekterings-, fabrikasjons- og installasjonsaktiviteter for de to utbyggingene. Dette har gitt større fleksibilitet i gjennomføringsfasen.  Samarbeid og delt bruk av installasjonsfartøyer og utstyr har økt effektiviteten og ført til lavere kostnader.

VITAMININNSPRØYTING
– De to utbyggingsprosjektene er en vitamininnsprøyting for den nordre delen av Nordsjøen, og styrker Gjøas posisjon som et viktig knutepunkt. Utbyggingen av Duva og Gjøa P1 vil både bedre lønnsomheten og forlenge levetiden til den Neptune-opererte Gjøa-plattformen,» sier Brown. 
Prosjektene synliggjør Neptunes ambisjoner på norsk sokkel. Total investering for utbyggingen av Duva og Gjøa P1 er om lag 10 milliarder kroner. De to feltene bidrar med rundt 8 400 årsverk under utbygging og drift.

Neptune forventer produksjonsoppstart fra Gjøa P1 senere i år. Første produksjon fra Duva forventes i tredje kvartal 2021.

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen