Rosenberg solgt til Australia

Publisert: 21.02.2013 kl. 06.23 | Oppdatert: 18.10.2016 kl. 07.36
Bergen Group Rosenberg
Bergen Group Rosenberg


Bergen Group ASA har inngått en avtale med WorleyParsons å selge 100% av aksjene i datterselskapet Bergen Group Rosenberg i Stavanger for en aksjeverdi på 1088 millioner kroner. WorleyParsons er blant verdens ledende leverandører av profesjonelle tjenester til energisektoren og til avansert prosessindustri. Selskapet, med hovedkontor i Australia, har 40 400 ansatte fordelt på 165 lokaliteter i 41 land.

Avtalen er godkjent av styrene i Bergen Group ASA og i WorleyParsons, og transaksjonen forventes sluttført innen utgangen av neste uke.

Konsernsjef Terje Arnesen i Bergen Group ASA er svært fornøyd med avtalen. Han er trygg på at WorleyParsons er den riktige partneren til Rosenberg for å kunne vokse videre som en betydelig aktør i den norske olje- og gassindustrien.

– Rosenberg har hatt en solid utvikling i løpet av Bergen Group sin eiertid. Vi har nå vært gjennom en kartlegging av ulike strategiske alternativer til hvordan vi best kunne tilføre selskapet en betydelig økt ingeniørkapasitet til ytterligere styrking av denne veksten. Både partnerskap og mer formelt samarbeid med andre aktører har blitt vurdert. I løpet av denne prosessen har også flere kandidater meldt sin interesse for kjøp av aksjer i Rosenberg for å skape et sterkere grunnlag for en hurtigere vekst. Avtalen vi nå har inngått med WorleyParsons vurderes som svært tilfredsstillende både for konsernet og for Rosenberg, sier administrerende direktør Terje Arnesen.

Han peker på at salget av Rosenberg nå gir gode muligheter til å forsterke den bærekraftige veksten innen konsernets øvrige offshore-relaterte aktiviteter:

– Bergen Group vil fortsette å være en attraktiv leverandør av produkter, tjenester og løsninger for både offshore og maritime næringer. Rosenberg-transaksjonen vil frigjøre midler til å støtte videre vekst på Hanøytangen og til å utvikle en "One stop shop" offshore service-klynge i et sterkt voksende marked, slår administrerende direktør Terje Arnesen fast.

Adm. dir. Kristin Færøvik i Bergen Group Rosenberg er svært fornøyd med å få WorleyParsons som nye eiere:

–  Rosenberg kan vise til en sunn utvikling som har styrket vår markedsposisjon betraktelig i løpet av de siste årene. Det nye eierskapet vil gi oss en unik og spennende mulighet til å styrke den positive utviklingen ytterligere. Kombinasjonen av den globale støtten fra WorleyParsons og den norske erfaringen fra Rosenberg gjør oss i stand til å videreutvikle og forsterke våre tjenester ytterligere.

Kim Idar Giske

redaksjon[a]maritimt.com

Relaterte artikler