Rosteins brønnbåter viktige for norsk maritim teknologi

Publisert: 16.01.2023 kl. 09.34
Ro Senja er en topp moderne hybrid brønnbåt utformet med tanke på best mulig fiskevelferd og med et energieffektivt skrogdesign.Foto:Larsnes Mek. Verksted.
Ro Senja er en topp moderne hybrid brønnbåt utformet med tanke på best mulig fiskevelferd og med et energieffektivt skrogdesign.Foto:Larsnes Mek. Verksted.
Sammen med DNB og Sparebanken Møre har Eksfin finansiert en serie på fire hybride brønnbåter for rederiet Rostein. Siste båt ut er Ro Senja som leveres fra Larsnes Mekaniske verksted. Laksemarkedet er viktig for maritim næring og Ro Senja har allerede kontrakt mange år fremover med SalMar: Brønnbåten skal frakte slaktefisk til SalMar sitt nye slakteri på Senja.

Grønn maritim utvikling er et strategisk satsingsområde for Eksfin. Rosteins moderne brønnbåter er viktige for utviklingen av norsk maritim teknologi i en mer miljøvennlig retning, skriver Eksfin på sine nettsider.

– For Eksfin er det viktig å bidra med finansiering til prosjekter som stimulerer til utviklingen av grønn maritim teknologi og innovative løsninger. Samtidig er det viktig å støtte aktivitet ved norske verft, sier Marie Sørli, seksjonsleder for fiskeri- og havbruk i Eksfin.

MODERNE HYBRID BRØNNBÅT
Ro Senja er en topp moderne hybrid brønnbåt utformet med tanke på best mulig fiskevelferd og med et energieffektivt skrogdesign. Båten skulle vært levert høsten 2022, men ble forsinket da flere ukrainere som jobbet på skrogverftet i Polen valgte å reise hjem for å støtte sitt land i krigen mot Russland.

DNB har koordinert og strukturert transaksjonen med full lånefinansiering fra Eksfin. I tillegg garanterer DNB og Sparebanken Møre samlet 30 prosent av lånet. Dette er den fjerde hybride brønnbåten Eksfin finansierer for Rostein. De tidligere finansierte brønnbåtene er Ro Vision, Ro Venture og Ro Sailor.

AVGJØRENDE 
– Uten Eksfins skipsfinansieringstilbud hadde vi ikke fått bygget de hybride brønnbåtene Ro Senja, Ro Vision og Ro Venture for kunden vår. Tilbudet er avgjørende for å sikre videre aktivitet ved norske verft, sier Jarle Gunnarstein, adm. direktør ved Larsnes Mekaniske Verksted.

– DNB er glad for å kunne bidra i enda en transaksjon for Rostein sammen med Eksfin og Sparebanken Møre. Vi kjenner hverandre etter hvert veldig godt – og resultatet er en effektiv og rask prosess for alle parter. Vi ønsker Rostein lykke til med Ro Senja fremover, sier Thor-Erik Dragsund, kundeansvarlig i DNB Ålesund  

Rederiet har her benyttet seg av skipsfinansieringstilbudet til Eksfin. Tilbudet gjelder skip som skal bygges og anvendes i Norge:

– Laksenæringen skaper store ringvirkninger i den norske maritime klyngen og for landet som sådan, og da er det viktig at Eksfin kan tilby finansiering som er skreddersydd for å fremme økt verdiskaping i Norge, sier Glen Bradley, Vice President, Rostein AS.

Skipsfinansieringstilbudet har til hensikt å stimulere til aktivitet i norsk verftsnæring, og de mest aktuelle fartøystypene hittil har vært fiskebåter, brønnbåter og ferger.

ROSTEIN ER HELT I SPISSEN
Brønnbåtnæringen har opplevd en veldig positiv utvikling de siste årene. 

– Rostein er helt i spissen når det gjelder utvikling av fremtidsrettede og bærekraftige fartøy og arbeider med kontinuerlig forbedring og innovasjon.Ikke bare er Rostein et lokalt rederi, men brønnbåtene bygges lokalt ved Larsnes Mekaniske Verksted og store deler av utstyret ombord er også lokalt. Dette er helt i tråd med Sparebanken Møres egne kjerneverdier og vi er glade for å kunne bidra med garantier og bygg- og langtidsfinansiering til Rostein, sier Marianne Kvinnesland (Banksjef Offshore/Supply) i Sparebanken Møre.

Fakta
  • Ro Senja er 84, 27 meter lang, 15,5 meter bred og har 3.900 kubikk lasterom.
  • Rostein AS er et familieeid rederi med hovedkontor på Harøy i Sandøy kommune
  • Design er ved Skipskompetanse as, det er mange norske utstyrsleverandører involvert og fartøyet leveres fra Larsnes Mekaniske Verksted.
  • Lån fra Eksfin på 380 millioner kroner hvor Eksfin selv bærer risikoen for 70 prosent av lånebeløpet, mens DNB og Sparebanken Møre samlet garanterer for 30 prosent av lånet.
  • DNB har koordinert og strukturert transaksjonen på vegne av syndikatet.

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Relaterte artikler