Salmon Evolution bygge ut mer på Indre Harøy

Publisert: 31.05.2023 kl. 08.04
Salmon Evolution skal gjennomføre enda et byggetrinn på Indre Harøy. Foto: Salmon Solution.
Salmon Evolution skal gjennomføre enda et byggetrinn på Indre Harøy. Foto: Salmon Solution.
Salmon Evolution bygger sitt første landbaserte lakseoppdrettsanlegg på Indre Harøy. Anlegget er strategisk plassert på Norges vestkyst med ubegrenset tilgang til friskt sjøvann og tilgang på fornybar energi. Når selskapet går inn i andre byggetrinn av det landbaserte anlegget stiller Eksfin med lån på 350 millioner kroner. 

Eksfins lån utgjør en del av en lånefasilitet på totalt 1550 millioner kroner sammen med DNB, Nordea og Sparebanken Vest.
 
VIL DOBLE 
Første byggetrinn ble ferdigstilt i april 2023. Hittil er det gjennomført vellykket høsting av rundt 940 tonn laks, og anlegget ventes å produsere på full kapasitet i løpet av 2023. Andre byggetrinn ventes ferdigstilt i 2025 og vil doble årlig produksjonskapasitet til 15 800 tonn.
 
– Vi er veldig fornøyd med å kunne fortsette det gode samarbeidet med Eksfin når vi nå har landet en ny grønn finansiering som setter oss i stand til å realisere byggetrinn 2 av vårt banebrytende prosjekt på Indre Harøy. Byggetrinn 2 vil doble produksjonskapasiteten til rundt 16 000 tonn sløyd laks i året, sier Trond Håkon Schaug-Pettersen, CEO i Salmon Evolution.

HYBRID GJENNOMSTRØMMINGSTEKNOLOGI 
Salmon Evolution vil overføre de beste forholdene fra havet til å produsere matfisk på land gjennom bruk av såkalt hybrid gjennomstrømmingsteknologi. Dette er et system hvor store mengder friskt sjøvann er anleggets viktigste vannkilde. I tillegg gjenbrukes rundt 2/3 vannet for å redusere energiforbruk knyttet til pumping og oppvarming av sjøvann. Dette tilrettelegger for en produksjon med optimale forhold for tilvekst med lav biologisk og operasjonell risiko. Selskapet har et ambisiøst mål om å bli et globalt fyrtårn innen bærekraftig oppdrett. 
 
Fakta: 
  • Kunde: Salmon Evolution
  • Anlegg: Landbasert lakseoppdrettsanlegg, andre byggetrinn av prosjektet. 
  • Finansiering: Totalt prosjektbeløp er på rundt 1,8 milliarder kroner. I første byggetrinn deltok Eksfin i finansieringen i samarbeid med Nordea og Sparebanken Vest som stilte med 525 millioner i byggelån, der Eksfin garanterte for 50 prosent (262,5 millioner kroner).
  • I andre byggetrinn deltar Eksfin med lån på  350 millioner kroner i en lånefasilitet på totalt 1550 millioner kroner  sammen med DNB, Nordea og Sparebanken Vest .

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Relaterte artikler