Samarbeid om livsløpsvurdering av Olympics nye offshore-fartøy

Publisert: 28.06.2024 kl. 12.44 | Oppdatert: 01.07.2024 kl. 16.57
Olympic Boreas på fjorden. Foto: Ulstein.
Olympic Boreas på fjorden. Foto: Ulstein.
– Vi er stolte over å kunngjøre vårt partnerskap med Ulstein og Rambøll for å gjennomføre prosjektet "LCAS - Livsløpsvurdering i skipsproduksjon". Dette initiativet fokuserer på å utvikle en maritimrettet metode for å evaluere miljøpåvirkningen til våre nye fartøy gjennom hele livssyklusen. Vi ser i dette arbeidet spesielt på de to nye serviceskipene for havvind som er utviklet av Ulstein Design & Solutions AS og som begge er under bygging ved Ulstein Verft for Olympic, skriver Olympic Subsea i en pressemelding.

Å være tidlig ute med innovativ teknologi som muliggjør sikre og energieffektive skipsoperasjoner innen blå energi har lenge vært Olympic sitt varemerke. I dette samarbeidet, med ledende aktører innen maritim teknologi, ønsker rederiet å gå enda et steg videre innen bærekraftig praksis. Ved å ta i bruk livssyklusanalyse (LCA), vil man få oversikt over og dermed muligheten til å redusere fartøyenes totale miljøpåvirkning, fra konstruksjon, via drift og vedlikehold til resirkulering/gjenvinning. 

EN AV DE VANSKELIGSTE 
Maritim sektor er en av de vanskeligste å avkarbonisere, og implementeringen av livssyklusanalyse i skipsbygging er avgjørende for å vurdere miljøpåvirkningen av maritime teknologier og identifisere alternative lavkarbon- og nullkarbonbrensler som kan bidra til å redusere klimagassutslipp fra skip på en helhetlig måte. 

Mens fokuset hittil har vært på direkte utslipp i bruksfasen av et skip, er det økende bevissthet om at skipsbygging, vedlikehold og slutten av levetiden også kan bidra betydelig til skipets totale miljøpåvirkning. 

– Ulstein har en holistisk tilnærming i designprosessen som bidrar til dette, her har vi sammen vurdert mer effektive skipsoperasjoner, redusert energiforbruk, bruk av grønnere energikilder og smartere bruk av energi om bord under utviklingen av designløsningene, heter det i meldingen.

BIDRAR MED EKSPERTISE 
Rambøll, partner innen det grønne skiftet for den profesjonelle tjenesteindustrien, vil i prosjektet bidra med ekspertise innen LCA og verdikjedekartlegging for å bidra til dekarbonisering og effektivt ressursforbruk gjennom hele verdikjeden. 

– Dette prosjektet styrker ikke bare vår evne til å tilby kundene våre nøyaktig informasjon om våre fartøyers miljøavtrykk, men det setter også standarden for fremtidige skip i vår flåte, og i Ulsteins skipsdesign. Vi ser frem til å dele resultatene og fremgangen vår med dere etter hvert som prosjektet skrider frem, forteller Olympic Subsea.
 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Relaterte artikler