Samler det maritime Norge i Haugesund neste år

Publisert: 09.11.2023 kl. 09.48
Styringsgruppen i Maritim uke. F.v. Hedda Grip Vikse, Aslak Askeland, Martin Doyle, Nils Konrad Bua, John Malvin Økland, Sverre Flatebø, Sveinung Stensland, Dag Inge Aarhus, Sverre Meling, Tore Gautesen, André Sæbø, foran Liv Reidun Grimstvedt. Foto: Sjøfartsdirektoratet
Styringsgruppen i Maritim uke. F.v. Hedda Grip Vikse, Aslak Askeland, Martin Doyle, Nils Konrad Bua, John Malvin Økland, Sverre Flatebø, Sveinung Stensland, Dag Inge Aarhus, Sverre Meling, Tore Gautesen, André Sæbø, foran Liv Reidun Grimstvedt. Foto: Sjøfartsdirektoratet
De maritime konferansene i Haugesund legger sine arrangementer til én og samme uke neste år.  – Et bredt tilbud til hele maritime Norge. Vi skal møtes, diskutere utfordringer og samarbeide enda bedre, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide. 

Haugesundkonferansen, Sjøsikkerhetskonferansen og Fritidsbåtkonferansen er alle godt kjent i den maritime krets. Men i stedet for tre arrangementer spredt utover året, legges nå alle tre mellom 23. til 27. september neste år. Målet med den maritime uken er at den også skal prege bybildet, og gjøre regionen mer bevisst på den maritime rollen byen og regionen har nasjonalt. 

NASJONAL ARENA
– Haugesund skal bli en nasjonal arena for maritime Norge. V har Haugesundkonferansen som i dag er kjent for sitt fokus på politiske rammevilkår, forskning og utviklingsarbeid. I tillegg har vi Sjøsikkerhetskonferansen som retter oppmerksomheten mot sikkerheten til sjøs, det grønne skiftet og høyaktuelle case som andre skal ta lærdom fra. Sist, men ikke minst; Fritidsbåtkonferansen, som samler bransjeaktører og interessenter innenfor fritidsbåtsegmentet. Nå håper vi rederier og andre maritime aktører vil legge sine møter til denne uka, slik at det blir en naturlig, maritim mingleplass, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide. 

Han høster bred støtte fra Sverre Meling jr. i Maritim Forum, som gleder seg stort til neste års maritime uke. 

MØTES I HAUGESUND 
Idéen om å samle det maritime Norge i Haugesund en uke er allerede luftet for et bredt spekter av maritime aktører, både nasjonalt og lokalt. Tilbakemeldingene fra disse er unisont positiv. Allerede nå oppfordres beslutningstakere, interessenter og eksperter fra næringen å legge sine møter til Maritim uke i 2024. Både tidligere og ny ordfører i Haugesund har tent på ideen, og mener dette vil være med å sette Haugesund på kartet som et viktig maritimt knutepunkt. 
 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler