Selfa bygger elektrisk til Karlsøy

Publisert: 08.12.2023 kl. 08.45
Rederiet Øra kjøpte i 2015 verdens første elektriske fiskefartøy, med seriehybrid fremdrift beregnet for garnfiske. Etter 8 års vellykket drift av båten tar det nå et skritt videre, og investerer i en ny båt beregnet for snurrevadfiske.
Rederiet Øra kjøpte i 2015 verdens første elektriske fiskefartøy, med seriehybrid fremdrift beregnet for garnfiske. Etter 8 års vellykket drift av båten tar det nå et skritt videre, og investerer i en ny båt beregnet for snurrevadfiske.
Rederiet Øra har i mange år vært et foregangsfirma i bruk av ny teknologi i fiskeflåten. I 2015 kjøpte de verdens første elektriske fiskefartøy, med seriehybrid fremdrift beregnet for garnfiske. Etter 8 års vellykket drift av båten tar det nå et skritt videre, og investerer i en ny båt beregnet for snurrevadfiske. 

Som sist blir båten bygget av Selfa Arctic AS på Rødskjær. Båtmodellen som er grunnlaget er samme som i 2015, Selfa MAX. Da båten er fullstappet av ny teknologi, er både bredde og lengde på fartøyet gjort større. Den nye båten får navnet Karoline 2. 

Fartøyet skal være ferdig høsten 2024. 

Fartøyet er et resultat av det utviklingsarbeid som har foregått i Zerokyst-konsortiet. Her har 11 firma gått sammen for å utvikle alle deler av teknologi og infrastruktur for å redusere utslipp fra sjømatnæringen.

LØNNSOMT FOR FISKERE Å INVESTERE 
Hovedvekten har vært å få enda lavere utslipp, omfatte flere driftsformer, og finne løsninger som både kan industrialiseres og bli lønnsomme for fiskere å investere i. Hydrogen og brenselscelle har vært – og er fortsatt – sentral del av løsningen og utviklingsarbeidet. Selfa MAX Fartøyet er konstruert med basis i 8 års erfaring med drift av MS Karoline – og det er da at man utvikler både energibærere og driftsform – noe som gjør det fartøyet relevant for tilsvarende løsninger i hele den norske fiskeflåten. 

Skroget blir forlenget med to meter, og bredden øket med 50 cm. 

Alle strukturdeler blir bygget i vakuumstøpt sandwich. Båten får Selfa-Kontroll ballastsysten, og Selfa dørkvarmeanlegg. Lasterommene blir spesialbygget for bulkføring og snurrevadfiske. Fremdriftsmotor på 200 kW driver et propellanlegg med dyse som øker trekkraft under tauing vesentlig. Alt arbeid blir utført på Rødskjær i Tjeldsundet. 

LADER BATTERIENE UNDER SETTING 
Snurrevadvinsjene er drevet elektrisk, og er på hele 5 tonn Oppsettet gir også vesentlig lading til batteriene når snurrevadnota settes i sjøen Foruten fiske etter torsk, skal det også fiskes etter rødspette, hyse og sei. Særlig sei er et svært krevende fiske med bruk av snurrevad – her har rederiet store forventinger til den nye teknologien. Fartøyet vil enkelt rigges om til notdrift. 

UTSTYRSLEVERANSER 
Siemens Energy AS Siemens Energy AS skal integrere alle elektriske komponenter som fremdriftsmotor, vinsjer, generator, elektrohydraulisk anlegg om bord. De leverer også brenselscelle for hydrogen. Batteripakken blir på ca. 340 kWh. 

Hymatech AS leverer en del av utstyrspakken til Siemens Energy AS, inklusiv hydrogentank fra Hexagon AS. De bistår også verftet med kompetanse på installasjon av alt utstyret. 
Hovde Maritime AS i Henningsvær skal levere elektriske 5 tonn snurrevadvinsjer. Innhaling vil skje med elektrisk energi, og batteripakken vil bli ladet av snurrevadvinsjene når snurrevadsekken og tauene settes i havet. 

FINANSIERER UTVIKLINGSARBEIDET 
Forskningsrådet/Grønn Plattform Zerokystprosjektet finansierer utviklingsarbeidet for å få til hydrogen om bord. Enova støtter installasjon av batteripakken. Innovasjon Norge Arktis Støtter utviklingsarbeidet med elektrisk snurrevaddrift om bord. Innovasjon Norge har også lånefinasiering av prosjektet.

 Selfa Arctic AS har levert over 800 fiskefartøy over hele verden siden 70-tallet. Kontrakten med Øra AS er den største kontrakten Selfa noen gang har inngått, og innleder en ny tid med økt produksjon av nybygg på Rødskjær. Hydrogen – utviklingsarbeidet fortsetter Zerokystprosjektet skal klargjøre for montering av brenselcelle og hydrogentank på Karoline 2. Teknologiavklaring på utstyr, regelutvikling og bestemmelser, godkjenning av utstyr går parallelt med bygging av fartøyet.

Hoveddata
  • Lengde: 12,99 meter 
  • Bredde: 4,80 meter 
  • Fremdriftsmotor: 200 kW

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Relaterte artikler