Selvgående trønderferjer mottar designstøtte

Publisert: 12.10.2022 kl. 08.30
Zeabuz mottar designstøtte. Foto: Zeabuz
Zeabuz mottar designstøtte. Foto: Zeabuz
Trondheim-bedriften vil spre sitt autonome ferjekonsept til byer over hele verden. Nå mottar Zeabuz støtte fra DOGA. 

– Inkluderende design er empatisk og menneskesentrert, og gir verdi til enkeltindivider, næringsliv og samfunn. Ved å lage brukervennlige og attraktive løsninger for et stort mangfold av mennesker, får vi bedre produkter, tjenester og omgivelser for alle, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap). 
  
Til sammen deler DOGA ut i overkant av to millioner kroner i støtte til inkluderende design, og til sammen 18 utvalgte prosjekter mottar 125 000 kroner hver. Støtten er øremerket bruk av profesjonell designkompetanse for å lage løsninger som bygger på inkludering, mangfold og innsikt i reelle brukerbehov. 
  
Designstøtteordningen ble innført som et insentiv under pandemien, og siden den gang er tempoet skrudd opp. 
  
På to år har antall mottakere mer enn firedoblet seg. I år spenner de over alt fra ferdigvareindustri, mobilitet og helse og omsorg til kultur, reiseliv, rekruttering og stedsutvikling. 
  
– Den formidable interessen for Designstøtten tyder på at mange har fått øynene opp for verdien av inkluderende design. Det skaper ikke bare bedre produkter, tjenester og omgivelser, men også mer lønnsomme. Inkluderende design er god business, sier Jannicke Hølen, seniorrådgiver i DOGA. 
  
PLANLEGGER AUTONOME FERGER OVER HELE VERDEN 
Vi har allerede selvkjørende biler, og tidligere i år kom de første førerløse bussene på norske veier. Så hvorfor ikke kapteinløse passasjerferjer? 
  
Autonomiselskapet Zeabuz i Trondheim utvikler nettopp slike ferjer. Hele 4,4 milliarder mennesker lever i byer. Det norske teknologiselskapet ser et enormt potensial i å bygge nettverk av små, selvgående båter som raskt kan transportere folk over vannmasser i byer og tettbygde strøk. Med enklere ferd over vannet, synker bilbruken i byen. 
  
Derfor ønsker Zeabuz å lage en helhetlig løsning som raskt og rimelig lar byer komme i gang med selvkjørende ferjer som kan brukes av alle. 
  
Flere spørsmål må besvares først: Hvordan sikre god brukeropplevelse og passasjerflyt uavhengig av alder, språk og funksjonsevne. Hvordan skal den ubemannede båten kommunisere hva den holder på med og er i ferd med å gjøre til både passasjerer og omgivelsene på universelt forståelige måter? Og hva skal til for at folk flest føler seg trygge på å kaste loss uten kaptein på broen? 
  
Siden dette er nytt og ukjent farvann, har Zeabuz fått støtte fra DOGAs inkluderende designstøtteordning. De samarbeider med EGGS Design i dette prosjektet, som skal sette inn hele bredden av sin fagkompetanse: fra produkt- og tjenestedesign til interaksjonsdesign og systemorientert design. Ved hjelp av designstøtten vil fokus være å intervjue potensielle brukere med ulike behov. I tillegg skal de skaffe relevant innsikt fra lokale myndigheter. Innsikten vil gi verdifull retning inn i prosjektet. 

Fakta inkluderende design:
  • Designstøtte til inkluderende design blir delt ut av DOGA på vegne av Kultur- og likestillings-departementet, og er et av tiltakene i regjeringens handlingsplan for universell utforming «Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge».
  • Designstøtten er en del av DOGAs Innovasjon for alle - program for inkluderende design og universell utforming.
  • For å få designstøtte må man benytte profesjonell designkompetanse 
  • Designstøtten har blitt delt ut siden 2020 og i 2022 var det 92 søknader. 
  • Senteret for et aldersvennlig Norge er partner til designstøtten i 2022

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler