Siem får kontrollen i Farstad Shipping

Publisert: 24.11.2016 kl. 12.48 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 16.57
Hovedkontoret til Farstad Shipping vil fortsatt være i Ålesund. Foto: Kurt W. Vadset
Hovedkontoret til Farstad Shipping vil fortsatt være i Ålesund. Foto: Kurt W. Vadset


Siem har ifølge en børsmelding fra Farstad Shipping sikret seg en eierandel på  50,1 prosent i Ålesund-selskapet.

Farstad skal utstede minst 702.000 nye aksjer til en total verdi av minst 1 milliard kroner til en pris av 1,4245 kroner pr. aksje. Siem skal garantere for en milliard kroner og får tildelt aksjer som gir en eierandel på 50,1 prosent etter restruktureringen.

Familieselskapet Tyrholm & Farsatd AS, som er største aksjeeier i Farstad, samarbeider med Siem i restruktureringen av selskapet, og får rett til å kjøpe 105.300.000 nye aksjer for et beløp på 150 millioner kroner. Resten av aksjene skal tilbys andre aksjeeiere.

Siem vil også gi et forpliktende tilbud på de eksisterende aksjene i Farstad.

I meldingen heter det at en betydelig del av de sikre långiverne støtter løsningen og disse blir bedt om å konvertere deler av gjelden til aksjer i Farstad. I planen ligger også at det blir omfattene utsettelser på avdrag, som vil gi selskapet et finansielt pusterom gjennom 2021.

Obligasjonseierne blir på sin side bedt om å konvertere utestående, som totalt er på 1,4 milliarder kroner i obligasjonslån, til aksjer i Farstad.

Gledelig for det ansatte i Farstad Shipping, er nok meldingen om at hovedkontoret fremdeles skal ligge i Ålesund.

Før avtalen trer i kraft, skal avtalen godkjennes av långivere, andre aksjeeiere og enkelte kreditorer. Farstad vil fortsette forhandlingene med disse, går det frem av børsmeldingen.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler