Sikrer fiskehåndteringen for Salmon Evolution

Publisert: 26.05.2021 kl. 12.46
Fra venstre; Frank Edvard Vike (MMC First Process), Bjørnar Flem (Artec Aqua), Petter Leon Fauske, Børre Waagan fra MMC First Process og Asbjørn Skaro (Artec Aqua). Foto: MMC First Process
Fra venstre; Frank Edvard Vike (MMC First Process), Bjørnar Flem (Artec Aqua), Petter Leon Fauske, Børre Waagan fra MMC First Process og Asbjørn Skaro (Artec Aqua). Foto: MMC First Process
MMC First Process er valgt som leverandør av system for intern flytting av levende fisk til Salmon Evolution sin utbygging på Indre Harøy i Hustadvika kommune. Kontrakten er inngått med Artec Aqua i Ålesund som er totalentreprenør for utbyggingen. 

Petter Leon Fauske, CEO i MMC First Process, er glad for denne kontrakten. Fauske sier at selskapets strategiske satsing mot det landbaserte oppdrettsmarkedet nå gir resultat. Ingegjerd Eidsvik, CEO i Artec Aqua, sier at MMC First Process ble valgt blant annet grunnet selskapets erfaring og kunnskap fra håndtering av stor levende fisk om bord i brønnbåter.  Håkon André Berg, CEO i Salmon Evolution, er godt fornøyd med valget av MMC First Process og sier at dette samarbeidet vil bidra til å sikre fremdriften av utbyggingen på Indre Harøy.

FREMST PÅ HÅNDTERING  
MMC First Process er ledende aktør i det globale markedet for håndtering av levende stor laks og ørret i akvakulturnæringen. Frank Edvard Vike, CSO i MMC First Process, fremhever viktigheten av denne posisjonen og den samlede kompetansen som grunnlag for leveranser til landbasert oppdrett. 

Salgssjef for landbasert oppdrett i MMC First Process, Børre Waagan, sier at selskapets satsing er forankret i et ønske om å ivareta hvert enkelt individ, og samtidig sikre biomassen på best mulig måte. Myndighetene stiller strenge krav til utstyr for håndtering av levende fisk. MMC First Process sine produkter for håndtering av levende fisk har bidratt til å sette standarden i akvakulturnæringen. Waagan sier videre at dette har vært mulig fordi selskapet hele tiden har bygd kompetanse og utviklet utstyr som sikrer fiskevelferd og skånsom håndtering. 

NYE EVOLUSJONER
Leveransen til Salmon Evolution innebærer nye løsninger som blir utviklet spesielt for landbasert oppdrett. MMC First Process skal være med å sikre at Salmon Evolution kan flytte fisken innad i anlegget ved behov. Ingjarl Skarvøy, COO i Salmon Evolution, ønsker at flytting av fisk først og fremst skal kunne utføres på en måte som sikrer god fiskevelferd.

 – Vi må også kunne flytte fisken slik at vi hele tiden optimaliserer produksjonskapasiteten i anlegget vårt, sier Skarvøy. 

LOKALE RINGVIRKNINGER
Salmon Evolution sin utbygging på Indre Harøy har allerede gitt gode ringvirkninger i regionen. Håkon André Berg, CEO i Salmon Evolution, fremhever at dette er bevisst og ønsket fra selskapets side. Med Ålesund-baserte Artec Aqua som totalentreprenør, og nå MMC First Process som leverandør av utstyr for fiskehåndteringen, viser vi at vi mener alvor med lokal forankring. Kanskje det mest spennende med disse valgene, sier Berg, er at mens disse selskapene har lokal forankring, er de markedsledende og helt i front også internasjonalt.

LYKKES SAMMEN
– Vi er svært stolt over å få kunne bidra til å lykkes sammen med Artec Aqua og Salmon Evolution. Dette er en strategisk svært viktig avtale for oss der vi drar nytte av kompetanse og erfaringer fra flere fagområder i selskapet. Nå er vi i gang, kjemien stemmer og vi samhandler svært godt. Vi i MMC First Process har som mål å sammen gjøre våre kunder til de beste i verden på bærekraftig forvaltning av marine matressurser, og her ligger alt til rette for å lykkes med det, - nå også på land, og det vil kunne skape store nye muligheter for oss globalt, sier Petter Leon Fauske i MMC First Process. 
MMC First Process

MMC FIRST PROCESS
  • Er et norsk selskap. Man baner vei i sjømatindustrien gjennom å tilby komplette og bærekraftige systemløsninger for håndtering, prosessering og kjøling av fisk på hav og land innen fiskeri og havbruk  – over hele verden. 
  • Selskapets  mål er å gjøre kundene til de beste i verden på håndtering, prosessering og kjølig av havets viktigste matressurser på en effektiv, skånsom og bærekraftig måte. 
ARTEC AQUA
  • Artec Aqua er en totalleverandør av landbaserte oppdrettsanlegg. Selskapet leverer oppdrettsanlegg med RAS-, gjenbruk- og gjennomstrømningsteknologi.
  • Artec Aqua håndterer hele eller deler av jobben; fra rådgivning til prosjektering, kontrahering og bygging. Selskapet var tidlig ute med en rendyrket satsing på anlegg for landbasert oppdrett, og har gjennom flere suksessprosjekter skapt tette relasjoner til både kunder og samarbeidspartnere.
  • Siden oppstarten i 2002 har selskapet vært i sterk vekst, og er i dag en toneangivende aktør i enspennende og fremtidsrettet bransje.
  • Artec Aqua har sitt hovedkontor i Ålesund. Artec Aqua ble i januar 2021 en del av Endúr ASA.
 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler