Sjømateksport for 109 milliarder kroner hittil i år

Publisert: 11.10.2022 kl. 11.48
I tredje kvartal eksporterte Norge sjømat for 39 milliarder kroner. Dette er tidenes høyeste verdi i et kvartal. Den gamle rekorden var fra fjerde kvartal i 2021 og lød på 36,1 milliarder kroner.  Foto: Norges sjømatråd
I tredje kvartal eksporterte Norge sjømat for 39 milliarder kroner. Dette er tidenes høyeste verdi i et kvartal. Den gamle rekorden var fra fjerde kvartal i 2021 og lød på 36,1 milliarder kroner. Foto: Norges sjømatråd
I årets ni første måneder har Norge eksportert sjømat for 109 milliarder kroner. Det er ny rekord, med en vekst på 29 prosent, eller 24,3 milliarder kroner, sammenlignet med samme periode i fjor.

–  Verdiveksten for norsk sjømateksport har vært imponerende i år, og i september passerte vi 100– milliardersgrensen. Historisk høye priser er en av forklaringene til at tredje kvartal ga tidenes høyeste eksportverdi for norsk sjømat, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer ifølge en pressemelding. Vi gjengir her et sammendrag av noen av punktene i meldingen.

TIDENES BESTE KVARTAL
I tredje kvartal eksporterte Norge sjømat for 39 milliarder kroner. Dette er tidenes høyeste verdi i et kvartal. Den gamle rekorden var fra fjerde kvartal i 2021 og lød på 36,1 milliarder kroner.

–  Norsk sjømat har beholdt sin sterke globale posisjon både gjennom koronapandemien og den krevende tiden vi befinner oss i nå. Økte produksjonskostnader, utfordrende logistikk og en skyhøy matvareinflasjon i våre viktigste markeder har løftet sjømatprisene, men gjør samtidig at vi går usikre tider i møte når kjøpekraften svekkes og markedene er i rask endring, sier Chramer.

–  Den rekordsterke eksportverdien for årets ni første måneder bekrefter på nytt sjømatnæringens posisjon som landets nest viktigste eksportnæring. Hele Norge kan glede seg over aktiviteten og verdiene som skapes langs kysten vår. Regjeringen har satt et mål om minst 50 prosent økning i norsk eksport utenom olje og gass innen 2030. Eksporttallene så langt i år viser at sjømatnæringen blir en viktig bidragsyter for å nå dette målet, sier fiskeri–  og havminister Bjørnar Skjæran.

Laks står for 72 prosent av verdien i tredje kvartal

Av artene er det fortsatt laks som er eksportmotoren. Den sto for 72 prosent av verdien og 49 prosent av det totale eksportvolumet i tredje kvartal. Sammenlignet med samme periode i fjor økte verdien med 6,5 milliarder kroner, eller 30 prosent.

–  I EU– markedet faller hjemmekonsumet av laks, men her tar restaurantene en stadig større andel, noe som kompenserer for nedgangen i dagligvarehandelen, sier Christian Chramer.

UTFORDRINGER
Hvitfiskkategorien og makrell kan også vise til en sterk vekst. Eksportverdien for fryst torsk og klippfisk har aldri vært høyere i et tredje kvartal, mens det var verdirekord for pelagiske arter i en september– måned.

–  I andre deler av sjømateksporten er det imidlertid utfordringer. Tørrfisk har en svak utvikling så langt i år, og det er volumnedgang på både ferske og fryste filetprodukter av torsk, sier Christian Chramer.

September var den sterkeste enkeltmåneden noensinne for norsk sjømateksport, med en eksportverdi på 15,1 milliarder kroner. Dette er en økning på 27 prosent, eller 3,2 milliarder kroner, sammenlignet med september i fjor. Den forrige rekorden for en enkeltmåned var mars i år med 12,5 milliarder kroner.

ØKT VIDEREFOREDLING
– I tillegg til den sterke lakseprisen bidrar også økt videreforedling til veksten i eksportverdien. Mens eksportverdien for fersk hel laks økte med 26 prosent, var veksten for fersk filet 32 prosent og for fryst filet 61 prosent, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Relativt sett er det eksporten til Nord– Amerika som øker mest, med 66 prosent til 2,5 milliarder kroner. Til EU ble det i tredje kvartal eksportert laks for 20,3 milliarder kroner, mens til Asia utgjorde eksportverdien 4,8 milliarder kroner.

I absolutt økning var Polen det største vekstmarkedet, med vel 1 milliard kroner i vekst, foran USA som økte med 887 millioner kroner.

–  Restaurantmarkedet går fortsatt godt etter gjenåpningen av samfunnene etter koronapandemien. Mens laksevolumet svekkes til hjemmekonsum, ser det ut til at en økende andel av laksen omsettes i restaurantsegmentet. Dette har bidratt sterkt til vekst i år, sier Aandahl.

Lakseeksporten i september viser samme trend. Også her er det en verdivekst.

VERDIFALL FOR FERSK TORSK
 Norge eksporterte 5 200 tonn fersk torsk til en verdi av 280 millioner kroner i tredje kvartal. Det er en nedgang i volum på 27 prosent.    Verdien sank med 8 millioner kroner, eller 3 prosent i samme periode.

–  Eksportvolumet til alle de største destinasjonslandene sank i tredje kvartal. Et betydelig lavere landingsvolum bidrar til en nedgang i eksportvolumet, mens høyere priser gjør at eksportverdien nesten er på nivå med samme periode i fjor, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

–  Eksportverdien av fryst torsk har aldri vært høyere i et tredje kvartal. Landingsvolumet av fryst torsk økte i tredje kvartal, noe som ga utslag i høyere eksportvolum. Rekordhøye eksportpriser er imidlertid det største bidraget til den kraftige økningen i eksportverdien, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Kina og Storbritannia skiller seg ut med størst vekst i eksportvolum i tredje kvartal, med en økning på henholdsvis 27 og 45 prosent, eller 1 300 og 1 000 tonn. Både fryst hel torsk og fryst filetblokk til Storbritannia øker i volum, mens til Kina ser vi vekst både for fryst hel torsk og fryste spiselige biprodukter.

–  I Storbritannia øker kostnadene både for forbrukere og bedrifter, og det krever harde prioriteringer. Til tross for dette står norsk torsk fortsatt sterkt i vårt største marked for fryst hvitfisk, sier Norges sjømatråds utsending til Storbritannia, Victoria Braathen.

TIDENES BESTE KVARTAL FOR KLIPPFISK
Norge eksporterte 21 000 tonn klippfisk til en verdi av 1,4 milliarder kroner i tredje kvartal. Det er en nedgang i volum på 6 prosent.     Verdien økte med 295 millioner kroner, eller 26 prosent, i samme periode.

– Volumet falt både til Portugal og Italia i tredje kvartal. Italia har også volumnedgang hittil i år, men Portugal kan vise til en volumvekst på 36 prosent i årets ni første måneder. Canada og Spania fortsetter veksten og hadde en økning i eksportvolumet på henholdsvis 12 og 61 prosent, eller 50 og 90 tonn i tredje kvartal, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

GODT ÅR FOR SILD
Sildeprisene har over lengre tid vært økende, men nå stagnerer de på en del produkter. Samtidig er prisene i snitt 9 prosent høyere enn i samme periode i 2021.

–  Så langt i år er det eksportert sild for 2,48 milliarder kroner. Det er det høyeste som er registrert siden 2012, sier Johnsen.
 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler