Sjøvannskjølere til færøysk tråler

Publisert: 08.04.2021 kl. 09.58
Den nye pelagiske tråleren Christian í Grótinum erstatter et nåværende fartøy med samme navn. Foto:  Karstensens Skibsværft A/S
Den nye pelagiske tråleren Christian í Grótinum erstatter et nåværende fartøy med samme navn. Foto: Karstensens Skibsværft A/S
Sjøvannskjølere til færøysk tråler A/S har tildelt Ålesund-selskapet Hydroniq Coolers en kontrakt for å levere sitt skrogintegrerte kjølesystem til en ny pelagisk tråler som det danske verftet bygger for det færøyske selskapet Christian í Grótinum P/f. 

– Det er første gang vi leverer produktene våre til både denne skipsbyggeren og rederen. Det understreker det sterke rennommeet som vår skrogintegrerte sjøvannskjøler har fått blant internasjonale skipsbyggere, sier Hans Robert Almestad, salgs og markedsdirektør hos Hydroniq Coolers.

Selskapet Christian í Grótinum P/f, som holder til i Klaksvik på Færøyene, er eid av Kristian Martin Rasmussen med familie. 

INTEGRERT LØSNING
Hydroniq Coolers skal levere selskapets Rack sjøvannskjøler til den nye pelagiske tråleren. Denne typen sjøvannskjøler skiller seg fra andre marine kjølesystemer ettersom den er integrert i skroget under fartøyets hovedmaskinrom. Her reduserer kjøleren temperaturen til skipets hovedmotor og andre støttesystemer ved hjelp av sjøvann, men uten å ta opp verdifull plass i maskinrommet. 

Den nye pelagiske tråleren, som skal hete Christian í Grótinum, erstatter et nåværende fartøy med samme navn. Båten er designet av verftet i samarbeid med rederne med tanke på å utvikle et fiskefartøy som er i stand til å operere så bærekraftig som mulig med minimale utslipp per kilo fangst. Det inkluderer både nyutviklede og velprøvde løsninger for å levere et svært effektivt fartøy som er utstyrt med både elektriske vinsjer og fiskepumpesystemer. 

MER ENEGRIEFFEKTIVT
– Å integrere sjøvannskjølerne i skroget under maskinrommet er mer energieffektivt enn andre løsninger. Det bidrar til lavere drivstofforbruk, lavere utslipp og lavere driftskostnader for rederen. Det er derfor enkelt å forstå hvorfor vår Rack sjøvannskjøler passer godt til denne trålerens miljøvennlige profil, legger Almestad til. 

Den nye Christian í Grótinum skal bygges ved Karstensen Shipyard Poland i Gdynia, mens utrustning og ferdigstillelse skal utføres ved selskapets verft i Skagen, Danmark. Fartøyet er 89,35 meter langt og 17 meter bredt. Etter planen skal tråleren leveres fra verftet i januar 2022. 
Hydroniq Coolers skal produsere og sammenstille sjøvannskjølerne ved selskapets hovedkvarter utenfor Ålesund og levere det til Karstensens Skibsværft i Skagen, Denmark. Hydroniq Coolers har ikke oppgitt verdien på kontrakten.  

Hydroniq Coolers er eid er eid av investeringsselskapet SMV Invest AS (tidligere Sperre Mek. Verksted AS). Navnet Hydroniq henspiller på temperaturregulering ved bruk av væske.
 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Relaterte artikler