Skal bruke ubemannet fartøy fra DeepOcean

Publisert: 10.10.2023 kl. 08.48
USV-en er 24 meter lang og 7,5 meter bred. Fartøyet skal fjernstyres fra land, men vil ha flere autonome funksjoner for å sikre nødvendig sikkerhet og integritet.
USV-en er 24 meter lang og 7,5 meter bred. Fartøyet skal fjernstyres fra land, men vil ha flere autonome funksjoner for å sikre nødvendig sikkerhet og integritet.
Undervannsentreprenøren DeepOcean og Aker BP har blitt enige om at operatørselskapet skal ta i bruk et ubemannet fartøy (USV – unmanned surface vessel) til subsea inspeksjons-, vedlikeholds- og reparasjonsarbeid (IMR). 

Den første USV-en skal etter planen være i drift fra 2025. Da går fartøyet på en åtte år lang charteravtale med DeepOcean, fra selskapet USV AS. 

Aker BP og DeepOcean samarbeider allerede som del av en rammeavtale for subsea IMR-arbeid og havbunnsundersøkelser, og Aker BP har bidratt til utviklingen av USV-en. De to selskapene har en felles, langsiktig ambisjon om å flytte 30 prosent av subsea IMR-arbeid fra tradisjonelle fartøyer til USV-er. 

– Vi har samarbeidet med DeepOcean i mange år om utvikling av fjernstyrte subseaoperasjoner, og ubemannede operasjoner er et naturlig neste steg i denne utviklingen. Teknologistrategien vår er forankret i et ønske om å redusere både utslipp og kostnader. DeepOcean deler dette standpunktet, sier Torbjørg Opedal, VP Subsea hos Aker BP. 

Det anslås at USV-løsningen kan redusere CO2-utslipp med mer enn 90 prosent sammenliknet med et konvensjonelt offshorefartøy som gjennomfører subsea IMR-arbeid. 

FJERNSTYRT
USV-en er 24 meter lang og 7,5 meter bred. Fartøyet skal fjernstyres fra land, men vil ha flere autonome funksjoner for å sikre nødvendig sikkerhet og integritet. Fartøyet kan operere under tøffe værforhold. Under operasjoner vil både mannskap og ROV-operatører sitte samme i et fjernstyrt operasjonssenter på land. 

– Aker BP oppmuntrer og utfordrer hele tiden leverandørindustrien til å utvikle løsninger som kan redusere kostnadene og miljøfotavtrykket som vanligvis er forbundet med offshorevirksomhet. Enda viktigere er det at de samarbeider med oss for å realisere løsningene. Støtten deres understreker attraktiviteten til ubemannede og fjernstyrte løsninger, som vil komme både Aker BP og DeepOcean til gode, sier Øyvind Mikaelsen, konsernsjef i DeepOcean. 

For å gjøre USV-ens driftsvindu størst mulig har den blitt utstyrt med et nyutviklet «launch and recovery»-system (LARS) for sjøsetting og henting av undervannsroboter. Løsningen gjør det mulig for ROV-er å operere fra relativt små fartøy, som USV-en. 

Fartøyet skal utstyres med en fjernstyrt undervannsrobot (ROV) som kan operere ned til 1 500 meters havdyp, samt en stor verktøypakke for å utføre undervannsoperasjoner. USV-en vil være i stand til å utføre mesteparten av subsea inspeksjonsarbeid, havbunnsundersøkelser og en betydelig andel av subsea intervensjonsoppgaver. 

FERDIGSTILT, TESTET OG KLAR 
– Så snart USV-en er ferdigstilt, testet og klar for offshoreoperasjoner, ser Aker BP frem til å bruke den på subseafeltene våre. Det er en smart løsning som gjør oss i stand til å ta i bruk velkjent undervannsteknologi, men uten å anvende store fartøy eller frakte masse folk offshore, sier Jarle Marius Solland, Aker BPs operasjonssjef for subsea execution & survey.   

USV-en skal utstyres med et diesel-elektrisk hybrid fremdriftssystem og batteripakke som gjør det ubemannede fartøyet i stand til å operere offshore i opptil 30 dager uten lading eller etterfylling av drivstoff.

 Om Deepocean
  • DeepOcean er en ledende leverandør av havtjenester som muliggjør energiomstilling og bærekraftig bruk av havressurser. 
  • Selskapet tilbyr havbunnsundersøkelser, ingeniørtjenester, prosjektledelse, installasjon, vedlikehold og gjenvinningstjenester innen olje og gass, offshore fornybar energi, havbunnsmineraler og andre havtjenester. 
  • Med et globalt fotavtrykk er DeepOcean ansett som en pålitelig, uavhengig tjenesteleverandør med dyktige bransjeeksperter som anvender spesialtilpasset verktøy og teknologi som sørger for kostnadseffektive og trygge operasjoner. 
  • Selskapet leverer innovative ingeniørløsninger med fokus på fjernstyrte og ubemannede operasjoner samt digitaliserte tjenester, med mål om å redusere karbonfotavtrykket.

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler