Skal forvalte og videreutvikle Sjøfartsdirektoratets digitale tjenester

Publisert: 27.03.2023 kl. 12.42
- Vi har et fruktbart og nært samarbeid med fagfolkene fra Sopra Steria, et samarbeid som vi allerede ser fungerer svært godt, sier team-leder Jorunn Lindøe i «Team felles forvaltning» i Sjøfartsdirektoratet. Foto: Sjøfartsdirektoratet
- Vi har et fruktbart og nært samarbeid med fagfolkene fra Sopra Steria, et samarbeid som vi allerede ser fungerer svært godt, sier team-leder Jorunn Lindøe i «Team felles forvaltning» i Sjøfartsdirektoratet. Foto: Sjøfartsdirektoratet
Kundene til Sjøfartsdirektoratet skal få en enklere digital hverdag. Sopra Steria skal hjelpe til å modernisere flere omfattende, digitale løsninger hos Sjøfartsdirektoratet. 

Skipsregisteret, betalingssystemer og systemer for saksbehandling og tilsyn. Avtalen som Sjøfartsdirektoratet nylig signerte med Sopra Steria, vil bedre servicen ut mot publikum og gjøre etaten mer effektiv. 
  
INN I EGET TEAM
Utviklerne og testerne fra Sopra Steria går inn i ett felles utviklingsteam sammen med direktoratets egne fagfolk og IT-ressurser. 
- Det gir et fruktbart og nært samarbeid som vi allerede ser fungerer svært godt, sier team-leder Jorunn Lindøe i «team felles forvaltning». 
  
Selve jobben startet opp på nyåret. De neste fire-fem årene skal teamet forvalte, flytte og gjenoppbygge en rekke systemer og tjenester på en Azure-plattform. Det omfatter skipsregisteret, tilsynssystemet og flere undersystemer. 
  
FOR SJØFOLK OG REDERIER
Skipsregisteret er et realregister for fartøy, på lik linje med systemet for tinglysing av fast eiendom; det håndterer dermed verdier for milliarder av kroner. Det håndterer også digitale sertifikater for både fartøy og sjøfolk, som igjen inkluderer apper og betalingsløsninger. Disse gjør det eksempelvis mulig for både sjøfolk og rederier å fornye sertifikater digitalt. 
  
Det andre store systemet er tilsynssystemet, i praksis saksbehandlingsløsningen som Sjøfartsdirektoratet bruker for nybygg, tilsyn og andre tjenester. 
  
OPP I SKYEN
Flere eksterne selskaper er involvert i utviklingsprosjektene. Sopra Steria overtok systemforvaltningsavtalen etter et anbud der pris, kompetanse/erfaring og tilgjengelighet var avgjørende. 
  
- For oss var det viktig å få en partner med erfaring fra både eldre teknologi og skybaserte løsninger. Vi har fått satt sammen en god gruppe, samtidig som vi beholder god kontroll på prosesser, beslutninger og løsninger, sier Lindøe. 
  
- Dette innebærer jo flere spenstige løft over i skyløsninger, noe som er svært spennende, sier hun. 
  
SPARRING
Ine Flateraaker, som leder Applications hos Sopra Steria i Stavanger, sier samarbeidsavtalen er viktig både for regionen og for Sopra Steria. 
  
- For oss er det spennende å bli en langsiktig partner med en for oss ny, offentlig etat som jobber med en av de viktigste sektorene i Norge utenom olje og gass. Målet vårt er ikke bare å utvikle, vi vil også være en aktiv sparringspartner. Vi ønsker å gjøre Sjøfartsdirektoratet bedre. 
  
Selv tror hun tilnærmingen til problemer og løsninger var vel så viktig som ren teknisk kompetanse for å vinne anbudet. I tillegg til å kjenne offentlig sektor godt. 
  
TOPPET LAG
For å få inn de beste folkene i prosjektet har Sopra Steria samlet spesialister fra regionkontorene sine i både Stavanger, Fredrikstad og Oslo. 
  
Ifølge Sjøfartsdirektoratet er den enkeltes kompetanse avgjørende, mens det store fagmiljøet Sopra Steria er en verdifull bonus. 
  
- Kompetansen selskapet har samlet sett gjør Sopra Steria svært nyttige, også i utviklingen av nye ideer og løsninger, sier Jorunn Lindøe. 
  
  
Sjøfartsdirektoratet 
  • Sjøfartsdirektoratet er et direktorat og forvaltningsorgan underlagt Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljøverndepartementet.
  • Sjøfartsdirektoratet er forvaltnings- og tilsynsmyndighet for arbeidet med sikkerhet for liv, helse, miljø og materielle verdier på fartøy med norsk flagg og utenlandske fartøy i norske farvann. 
 
Sopra Steria 
  • Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, innovasjon og bærekraft. 
  • Selskapet har de siste seks årene blitt rangert som Norges beste arbeidsplass. 
  • Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med sin omstilling. 
  • Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid. 
  • Sopra Steria har 50.000 medarbeidere i 30 land, og hadde en omsetning på € 5,1 milliarder i 2022.
  • I Norge sørger 3000 medarbeidere for en årlig omsetning på over 4 milliarder kroner i 2022. 
  • Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen, Drammen, Hamar, Fredrikstad, Kristiansand og Tromsø. 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Relaterte artikler