Skangass bygger nytt LNG-skip

Publisert: 15.01.2015 kl. 07.28 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 17.02
Coralius
Coralius


Det nye skipet vil øke tilgjengeligheten for LNG som marin bunker i Skagerak, Kattegat og i Østersjøen.

Skangass meddeler i dag at de har inngått en avtale om et nytt spesialdesignet LNG bunkerfartøy (LNG: Liquefied Natural gas/flytende naturgass). Skipets fleksible design muliggjør både skip-til-skip-bunkring samt at det fungerer som fraktfartøy. Det nye skipet vil være i drift i begynnelsen av 2017.

Skangass mener at LNG vil bli svært viktig som drivstoff i det marine markedet. Som en konsekvens har selskapet tatt enda et stort skritt for å videreutvikle markedet. Det har de gjort ved å inngå en langsiktig avtale for det 5.800 m3 store bunkringsskipet Coralius.

Skipet vil gi kundene enkel tilgang til LNG og vil minimere tidkrevende og kostbare anløp til havner for å bunkre. Gjennom designfasen er det lagt stor vekt på skipets systemer for skip-til-skip-operasjoner for å sikre at hun er optimal for å gjennomføre LNG-bunkring til sjøs.

– Vi inngikk nylig vår første skip-til-skip-bunkringskontrakt med NEOT i Finland. Når vi nå bygger det nye skipet Coralius er det et naturlig steg i retningen av å møte kundenes behov og å ytterligere utvikle vår marine LNG-leveransekjede. På tross av at vi allerede i dag har gode løsninger for våre marine kunder med leveranser fra lastebil eller terminal må vi utvikle infrastrukturen. Ved å gjøre dette vil vi stå sterkere rustet til å møte den stadig økende etterspørselen etter LNG, sier Tor Morten Osmundsen, administrerende direktør i Skangass.

Coralius vil levere LNG til marine kunder på en fleksibel og sikker måte. Hun vil tilby utmerket tilgjengelighet og høy overføringshastiget for å minimere bunkringstiden. Den økende etterspørselen etter LNG fra marine kunder kan skyldes at LNG er et rent drivstoff som møter kravene fra MARPOL-konvensjonen som krever at svovelinnholdet skal være lavere enn 0,1% innenfor ECA-området (Emission Control Area, ECA).

Byggingen av Coralius er en del av samarbeidsprosjektet ”Joint Industry Project FLEXI” som er ett av pilotprosjektene i EU-prosjektet ”Pilot LNG”. Prosjektet er en del av samarbeidsplattformen Zero Vision Tool og er delfinansiert av EU. Prosjektets mål er å etablere en infrastruktur for LNG-bunkring. Skangass utviklet prosjektet i samarbeid med Anthony Veder og Sirius. Deres totale erfaring borger for et robust og troverdig konsept. Skangass har lang erfaring i LNG-bunkring. Anthony Veder er en ledende leverandør av LNG-skip for småskalasegmentet. Sirius bidra med sin kunnskap og erfaringer fra bunkermarkedet med en ny innovativ design som gir en fleksibel og kundevennlig løsning.

Coralius vil bygges av verftet Royal Bodewes i Nederland med leveranse i begynnelsen av 2017. Skipet vil eies av det svensk-nederlandske Sirius Veder Gas AB og opereres av Sirius Rederi AB i Sverige.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler