Skjervøy skal bli best på maritim nyskaping

Publisert: 10.03.2022 kl. 13.48
Skjervøy kommune ønsker innovasjonsinnspill for å bli et regionalt sentrum for fremtidens sjømatnæring. Foto: Petr Pavlíček - Visit Lyngenfjord
Skjervøy kommune ønsker innovasjonsinnspill for å bli et regionalt sentrum for fremtidens sjømatnæring. Foto: Petr Pavlíček - Visit Lyngenfjord
Lokale krefter ønsker å gjøre Skjervøya til et nav for fremtidens sjømatnæring. Nå skal lokale og nasjonale innovasjonsmiljøer hjelpe kommunen med å realisere ambisjonen. 

Sjømat er en av distriktenes viktigste næringer. Skjervøy kommune har ambisjoner om å styrke sin rolle som maritimt senter ved hjelp av lokale ressurser – både råvarer og mennesker, påpeker Malin Kock Hansen i Design og arkitektur Norge (DOGA). Hun er ansvarlig for Gnist, et designdrevet innovasjonsprogram for distriktskommunene. 
  
– Innovasjonspotensialet er høyt i havbruk og andre primærnæringer. Gjennom denne innovasjonsanskaffelsen tror jeg både Skjervøy og andre kommuner over hele landet vil motta svært verdifulle innspill, sier hun. 
  
ATTRAKTIVT FOR FOLK OG NÆRING 
– Vi skal skape et sted som er attraktivt både for folk og maritim næring. Vi har store forhåpninger til resultatet og håper eksterne krefter nå kan utfordre tradisjonelle tankemønstre og gi oss spennende løsninger, sier Marie Hatteberg Leivestad, som er planlegger i Skjervøy kommune. 
  
Skjervøy er blant de 11 kommunene som ble valgt ut til å delta i årets program. Kommunens utfordringer blir nå utgangspunkt for en innovasjonsanskaffelse. Fristen for å sende inn tilbud er 11. april 2022. Leverandørene som velges ut mottar 300.000 kroner til gjennomføring av en designdrevet innovasjonsprosess sammen med kommunen. 
  
MØTEPLASSER OG BOLYST 
– Vi ønsker å se en fremoverlent løsning som lar tettstedet vårt tiltrekke seg et fagmiljø, som gjør rekruttering enklere og som øker bo- og bli-lysten. Å skape gode møteplasser og muligheter for teknologisk utfoldelse ligger sentralt i vårt behov, sier Leivestad i Skjervøy kommune. 
  
Det er DOGA og Nordic Edge som står bak innovasjonsprogrammet Gnist, som nå inne i sitt tredje virkeår. 
  
– Gnist hjelper kommunene til å ta tak i utfordringene sine og snu dem til muligheter og nyskaping. Målet er å utvikle nyskapende ideer og konsepter som legger til rette for nye arbeidsplasser og mer attraktive lokalsamfunn i distriktene, sier Malin Kock Hansen i DOGA. 
  
Hun legger til at design og arkitektur passer svært godt for denne type problemløsning. 
  
– Det handler om å kartlegge behov, muligheter og ressurser i tett dialog med kommunen, innbyggere og lokalt næringsliv, for å forstå forskjellige perspektiver og se ulike behov i en sammenheng. På den måten får vi mer treffsikre og levedyktige løsninger, sier Kock Hansen. 
    

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Relaterte artikler