Skroget til første vindskip ankome Ulstein

Publisert: 05.01.2016 kl. 08.37 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 17.00
Bnr. 309
Bnr. 309


Medan folk flest feira nyttår, utførte skroget til det første SOV-skipet til Bernhard Schulte Offshore/ WINDEA si første reise frå Polen til Noreg. Tidleg om morgonen 3. januar kom det fram til Ulstein Verft i Ulsteinvik går det fram av ei pressemelding.

I løpet av dei neste månadene vil det bli utrusta og malt, før prøveturperioden startar ut på vårparten. Med oppstart i sommar skal fartøyet arbeide på Gemini-vindparken i Nederland for Siemens Wind Power Service.

Skipet er eitt av to SOV-ar som Bernhard Schulte Offshore/WINDEA skal levere til Siemens.

Bruken av SOV-ar vil effektivisere serviceoperasjonar på vindparkar. Fartøyet fungerer som ein påliteleg og miljøvenleg plattform for drift og vedlikehald av vindmøller, til overnatting og transport av teknikarar og vil gje eksepsjonelt sikker tilgang til installasjonar offshore.

Med Ulstein SX175-designet har eit designteam som samarbeidde på tvers av selskapa Ulstein Design & Solutions, WINDEA, Bernhard Schulte Offshore og Siemens utvikla eit fartøy som heilt og fullt tilfredsstiller behova til offshorevindindustrien.

Hovudtal:

Lengde 88 m, breidde 18 m, fart 13,5 knop, innreiing for 60 personar.

SOV-skipa er dei første fartøya med den nye X-Stern-skrogforma. Eit fartøy med X-Stern kan bli plassert med akterenden i staden for baugen mot vêret, noko som gir forbetra eigenskapar ved tøffe vêrforhold, større evne til å operere i dårleg vêr, og redusert kraft- og drivstofforbruk medan det ligg på DP (dynamisk posisjonering), det vil seie når det skal halde seg på nøyaktig same stad uavhengig av vêret.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler