SMM 2014 i Hamburg fullbooket

Publisert: 26.05.2014 kl. 09.20 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 17.02
Herbert Aly, Patrick Verhoeven, Max Johns, Govert Hamers, Bernd Aufderheide
Herbert Aly, Patrick Verhoeven, Max Johns, Govert Hamers, Bernd Aufderheide


Hamburg: Berndt Aufderheide, leder av Hamburg Messe und Congress, var ikke i tvil da han ønsket velkommen til pressekonferansen for å presentere årets SMM, som åpner i september: – Uten tvil begivenhet «nummer EN» for den globale maritime næringen, sa han, og fortalte at arrangementet allerede i lang tid har vært fullbooket.

Årets arrangement vil bety ny rekord: Deltakere fra 62 nasjoner, over 2000 utstillere og forventninger om over 50.000 besøkende.

– Interessen er stor, og for årets messe er det et klart bevis på hvor viktig SMM er både for utstillere og besøkende, sa han.

Det var samlet et panel med stor faglig tyngde under pressekonferansen. Dr. Herbert Aly, leder for det store skipsverftet Blohm+Voss og også medlem av styret for SMM, pekte på at næringen de siste årene har vært gjennom en kritisk fase. Nå har markedet nådd et punkt med større utfordringer og større diversifisering enn tidligere. De som vil være med på leken i fremiden, må handle nå, sa Aly. Han la stor vekt på den aktuelle situasjonen for containerskip og skipsverft.

Pressekonferansen fikk i stor grad preg av en disksjon mellom de ulike ekspertene i panelet. Det var Govert Hammers, som leder SEA Europa, Patrick Verhoeven som er generalsektær i den europeiske rederisammenslutningen, og Reinhardt Lüken som leder den tyske organisasjonen for skipsverft og maritim næring, sammen med Aly fra Blohm+Voss.

Årets SMM legger vekt på fem temaer, som alle ble berørt av paneldeltakerne. Det kanskje viktigste er finansiering, og Reinhart Lüken  ventet store utfordringer i tiden som kommer: – Konkurransedyktige finansieringsløsninger vil spille en nøkkelrolle for å utnytte det enorme vekstpotensialet som finnes. Det skjer et paradigmeskifte i næringen som går mot mer komplekse, teknisk sofistikerte løsninger. Dette betyr at finanssektoren må tilpasse sine finansieringsmodeller, sa Lüken.

Noen av disse modellene vil bli diskutert på SMM. SMMs skipsfinansieringsforum er et attraktivt arrangment med internasjonal ekspertise. Ved å ta med verftsindustriens perspektiver venter man at det vil komme frem nye idere og svar på problemstillingene.

Govert Hamers tok for seg ett av de andre temaene, knyttet til offshore. Det er liten tvil om at enorme beløp vil bli investert i offshoreenergi i de kommende tiårene, både olje, gass og vindkraft. Under SMM blir det lagt vekt på hva dette betyr særlig for leverandørnæringen, og hvordan skipsverftene kan dra nytte av dette. Uten tvil ligger her store muligheter for hele den marime nærinen.

De øvrige tre temaene vil bli mijø, sikkerhet og forsvar, sammen med rekruttering. Hovedsponsor for arrangementet er for øvrig DNV GL, som etter fusjonen nå fremstår som verdens ledende klasseselskap med stor aktivitet på en rekke områder.

Konsernsjef Tor E. Svendsen i DNV GL Maritime beskriver SMM som en spesiell begivenhet for DNV GL. Han sier også at arrangementet er en perfekt plattform der den maritime næringen kan møtes, utveksle erfaringer og utvikle fremtidige muligheter

Som nevnt på pressekonferansen er vindmølle og vindkraft ett av de områdene som vil by på muligheter i fremtiden. I den sammenheng kan det være verd å merke seg at det arrangeres en egen messe om dette uka etter SMM, også i Hamburg. WindEnergy Hamburg arrangeres 23.-26. septemer, og tar for seg mulighetene innen vindkraft både on- og offshore.

JOHN INGE VIKAN

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler