Sollifjell tålte ikke sjøen

Publisert: 14.10.2010 kl. 11.17 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 17.01
Sollifjell
Sollifjell
Havarikommisjonen mener at hurtigbåten Sollifjell ikke var designet for å tåle bølgeslag.

24. mars i år var Sollifjell på jomfrutur fra byggeverftet Båtservice Mandal til Troms. På Hustadvika utenfor Bud fikk båten omfattende skader.

Statens havarikommisjon for transport gjennomfører en sikkerhetsundersøkelse om saken. Foreløpige funn, knyttet til design, konstruksjon og operasjon, viser at fartøyet har vært utsatt for bølgeslag mot våtdekket. De omfattende skrogskadene i forpartiet skyldes at skråplaten og tilhørende støttestruktur, som er en del av våtdekket, ikke var designet for å tåle bølgeslag, se figur. Det er også avdekket varierende kvalitet på sammenføyninger i skadet område.

Havarikommisjonen ønsker å presisere at undersøkelsen av ulykken med M/S Sollifjell ikke er avsluttet, og at det arbeides videre med de andre forholdene som er nevnt ovenfor.

Sjøfartsdirektoratet har for tiden til behandling søknad om sertifisering av Sollifjells to søsterskip, Kistefjell og Fløyfjell. I forbindelse med denne søknaden, har direktoratet siden sommeren 2010 arbeidet med de problemstillingene den foreløpige rapporten peker på. Verft og konstruktør har i denne sammenheng kommet med et forslag til endret forskip. I tillegg har vi bedt om mer informasjon og dokumentasjon før vi eventuelt kan sertifisere de to fartøyene. Sjøfartsdirektoratet kan i dag ikke si når disse fartøyene vil bli endelig sertifisert. Dette henger blant annet sammen med at vi fortsatt venter på etterspurt dokumentasjon fra konstruktør og verft.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Relaterte artikler