Solstad med strategisk salg av PSV-flåten

Publisert: 07.03.2023 kl. 11.41
Solstad har en av verdens mest moderne flåter av offshorefartøy, og selskapet skal opprettholde sitt globale tilstedeværelse i alle de viktigste offshoreregionene, inkludert Nordsjøen, Brasil og Asia Pacific.  Foto: Solstad
Solstad har en av verdens mest moderne flåter av offshorefartøy, og selskapet skal opprettholde sitt globale tilstedeværelse i alle de viktigste offshoreregionene, inkludert Nordsjøen, Brasil og Asia Pacific. Foto: Solstad
Datterselskaper av Solstad Offshore ASA har signert en avtale med amerikanske Tidewater Inc. angående salget av 37 plattform forsyningsfartøyer. Det totale kontantvederlaget som skal betales for flåten er omtrent 577 millioner amerikanske dollar. 

HOVEDPUNKTER: 
  • Dette strategiske salget reduserer Solstads gjeld med omtrent 6 milliarder kroner og bidrar til en betydelig styrkning av Solstads balanse, gjeldsbetjeningsevne og likviditetsposisjon. 
  • Transaksjonen reposisjonerer Solstad som en av de viktigste globale eierne og operatørene av «high-end» ankerhåndterings- (AHTS-er) og subsea-konstruksjonsfartøy (CSV-er) som er sentrale for å realisere energiomstillingen. 
  • Videre gjør det Solstad i stand til å øke sin posisjon innen fornybar energi, samt utvide selskapets tjenestetilbud, inkludert bl.a ROV-tjenester, og prosjektstøtte, i samarbeid med strategiske partnere. 
  • Salg av PSV-segmentet vil medføre en betydelig reduksjon av Solstads planlagte dokkingskostnader i 2023 og 2024. 

– Salg av PSV-ene representerer et strategiskifte i et marked som er i endring. PSV-ene bistår primært olje- og gassindustrien, mens ankerhåndtering- og konstruksjonsfartøyene kan betjene alle offshore energisektorer, inkludert både olje og gass og fornybar energi. Grepet er derfor i tråd med strategien om å være en betydelig bidragsyter i energiomstillingen. I tillegg gir transaksjonen Solstad større økonomisk spillerom og en vesentlig forbedret gjelds- og likviditetsposisjon, sier Lars Peder Solstad, konsernsjef i Solstad Offshore. 

«HIGH-END» OFFSHOREFARTØY 
Etter at transaksjonen er gjennomført vil Solstads aktive flåte bestå av 41 «high-end» offshorefartøy. I tillegg har selskapet seks inaktive fartøy som vurderes solgt. 

Solstads flåte vil fortsatt bistå kunder som opererer innen offshore energi. Det er spådd betydelige investeringer i både offshore fornybar energi og olje og gass de kommende årene. 

 Solstad har en av verdens mest moderne flåter av offshorefartøy, og selskapet skal opprettholde sitt globale tilstedeværelse i alle de viktigste offshoreregionene, inkludert Nordsjøen, Brasil og Asia Pacific. 

ENDA BEDRE ANVENDT 
– Etter at transaksjonen er gjennomført vil Solstads kjernekompetanse bli enda bedre anvendt til å videreutvikle CSV- og AHTS-segmentene, inkludert utvikling av servicetilbudet, og kapitalisere på en enda sterkere posisjon i markedet for fornybar energi. Marginene er generelt høyere for ankerhåndterings- og konstruksjonsfartøy, og det vil gjøre oss i stand til å forbedre vår finansielle posisjon, styrke aktiviteten innen fornybar energi, og sette oss i posisjon til – over tid – fornye flåten legger Lars Peder Solstad til. 

Transaksjonen vil styrke Solstads balanse betydelig gjennom nedbetaling av omtrent 6 milliarder kroner av konsernets totale utestående gjeld. Transaksjonen vil forbedre Solstads gjeldsbetjeningsevne og likviditetsposisjon. 

Transaksjonen muliggjør en exit fra PSV-segmentet og er i tråd med Solstads fremtidige strategi med sterkere fokus på «high-end» konstruksjons- og ankerhåndteringsfartøy, i tillegg til prosjektarbeid. Konstruksjons- og ankerhåndteringssegmentene genererer i økende grad sine inntekter fra fornybar energimarkedet. 

STERKT ENGASJEMENT 
Et økt fokus på disse segmentene indikerer et sterkt engasjement for omstillingen til grønn energi og gjør konsernet i stand til å foreta investeringer for å ytterligere redusere eget karbonfotavtrykk. 

Pågående certepartier vil, med forbehold om nødvendige samtykker fra befrakter, bli overført til Tidewater. I mangel av slike samtykker innen sluttføringen av transaksjonen vil den økonomiske interessen i certepartiet overføres til Tidewater og frem til nødvendige samtykker er gitt eller certepartiet utløper. Solstad vil tilby administrasjonstjenester til Tidewater i en overgangsperiode for å legge til rette for en smidig overføring for partene og kundene.

Sjøfolkene som arbeider på PSV’ene vil tilbys jobb i Tidewater. Tidewater vil også tilby jobb til ett antall av de landansatte. 

Transaksjonen vil gi mindre regnskapsmessige effekter som bokføres i forbindelse med gjennomføring av transaksjonen. 

Sluttføring av transaksjonen er betinget av tredjepartsgodkjenning fra utvalgte befraktere og konkurransemyndigheter, kjøpers finansiering og oppfyllelse av avtalemessige betingelser. Partene kan avbryte transaksjonen dersom den ikke er gjennomført innen sluttdatoen 30. juni 2023.
 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Relaterte artikler