Sølvtrans og MMC First Process signerer gigantkontrakt

Publisert: 03.06.2021 kl. 13.03
Fra venstre; Robin Halsebakk, Roger Halsebakk, Petter Leon Fauske, Frank Edvard Vike. Foto: Sølvtrans.
Fra venstre; Robin Halsebakk, Roger Halsebakk, Petter Leon Fauske, Frank Edvard Vike. Foto: Sølvtrans.
MMC First Process er valgt som leverandør av system for håndtering av levende fisk til Sølvtrans sine framtidige fartøy.  Dette gjelder fortsettelsen av det omfattende nybyggingsprogramet til Sølvtrans som skal gjennomføres på lokale verft i regionen. Totalt inneholder nybyggingsprogrammet 19 båter og en samlet verdi for MMC First Process i størrelsesorden 1 milliard kroner.

Petter Leon Fauske, CEO i MMC First Process, er glad for denne kontrakten. Fauske sier at selskapets langsiktige satsing og utvikling av løsninger til akvakulturnæringen nå gir resultater. Roger Halsebakk, CEO i Sølvtrans, sier at MMC First Process ble valgt blant annet grunnet selskapets omfattende erfaring og kunnskap fra håndtering av stor levende fisk om bord i brønnbåter.  

- MMC First Process er et selskap vi kjenner godt fra før gjennom tidligere leveranser av kvalitetsmessig topp utstyr, sier Halsebakk.

– For oss i Sølvtrans er det viktig å bygge båter av den høyeste kvaliteten og ha det absolutt beste utstyret knyttet til fiskehåndtering. Når vi klarer å kombinere dette med en lokal verdiskaping og viktige arbeidsplasser, så er dette en vinn-vinn situasjon, sier Halsebakk.

LOKALE RINGVIRKNINGER
– Sølvtrans sitt omfattende byggeprogram har store ringvirkninger i regionen, sier Roger Halsebakk og fremhever at dette er bevisst og ønsket fra selskapets side.

– Ved inngåelsen av kontrakten med MMC First Process om kjøp av dette utstyret, så klarer vi nettopp å kombinere innkjøp av det ypperste innen fiskehåndtering, med lokal verdiskaping og den beste ivaretakelsen av fiskevelferden. Det er dette brønnbåtvirksomhet dreier seg om. 

Med den strategiske avtalen mellom Sølvtrans og MMC First Process, kombinert med lokale verft som blir engasjert, viser vi at vi mener alvor med lokal forankring. Og ikke minst at vi bygger en kompetanseklynge på Sunnmøre som er ledende og bidrar til å utvikle hele næringen, sier Halsebakk.

FREMST PÅ HÅNDTERING  
– MMC First Process er den ledende aktøren i det globale markedet for håndtering av levende stor laks og ørret i akvakulturnæringen, sier Frank Edvard Vike, CSO i MMC First Process, og fremhever viktigheten av denne posisjonen og den samlede kompetansen som grunnlag for avtalen. 

– Det er viktig for oss å være best på biosikkerhet, fiskehelse og fiskevelferd. I tillegg til dette leverer vi i henhold til FNs bærekraftsmål og bidrar sterkt til lokal verdiskaping og viktige arbeidsplasser, sier driftssjef Robin Halsebakk. 

SAMARBEID OG SAMFUNNSANSVAR
– Sølvtrans bygger sine båter og kjøper det aller meste av utstyret ombord lokalt all den tid at det er nettopp her en finner den rette kompetansen, kvaliteten og leveringssikkerheten som vi stiller strenge krav til. Vi skal ha det beste og mest innovative utstyret ombord og vi har flinke sjøfolk til å håndtere det, som vi i all hovedsak rekrutterer i Norge, sier Robin Halsebakk. 

– Sammen så skal vi jobbe for å gjøre våre kunder til de beste i verden på bærekraftig forvaltning av marine matressurser. Vi har lykkes godt sammen med Sølvtrans i en rekke år, og denne strategiske avtalen er en enorm annerkjennelse for langsiktig fokus og ikke minst kvaliteten i våre løsninger. Alt takket være kompetansen og lagånden til våre ansatte, sier Fauske. 

– Sammen skal vi skape verdier og kvalitet for både kunder og samfunn, sier Roger Halsebakk. 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler