Stad Skipstunnel – nødvendig eller ikke?

Publisert: 01.02.2010 kl. 11.34 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 17.01


Idéen om en skipstunnel gjennom Stad er ikke ny, planer i forskjellige former har kommet og gått i over 100 år. Det nærmeste vi har kommet til en realisering var under andre verdenskrig når tyskerne ville bygge en skipstunnel, men fikk ikke startet prosjektet før krigen var over.

Dagens planer har ligget klare siden 1985. Utbyggingen av skipstunnelen har blitt mottatt med blandede følelser siden prosjektet var først planlagt. Blant fordelene med tunnelen nevnes det bl.a. at man kan forhindre alvorlige ulykker på Stadhavet, at skip ikke blir nødt å ligge og vente med passeringen pga. dårlige værforhold og at det med tunnelen åpner for et nytt kollektivtilbud med hurtigbåtforbindelse mellom Trondheim og Bergen.

Kystverket ga i 2007 sin anbefaling til regjeringen om at Stad Skipstunnel bygges ut med stor tunnelprofil. Konklusjonen var at tunnelen vil gi positiv samfunnsøkonomisk nytte. Kystverket regnet ut at 84% av dagens trafikk kan gå gjennom tunnelen, inkludert Hurtigruta. Samtidig vil sansynnligheten for tap av menneskeliv reduseres med opptil 75%.

Problemet med å realisere prosjektet har hele tiden vært kostnadene som er beregnet til 1,73 mrd. kroner. I mars 2009 ble imidlertid 200 millioner kroner satt av til prosjektet i Nasjonal Transportplan med ventet oppstart i 2013. Byggetid er anslått til 5 år.

Av kritikk mot prosjektet er det bl.a. at det ikke er nok trafikkgrunnlag på strekningen til at en skipstunnel er nødvendig og at ulempen med å vente på uvær ikke er stor nok til at man skal bygge en skipstunnel for å unngå dette.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler