Stor ombyggingskontrakt for HAV Design

Publisert: 26.05.2021 kl. 12.26
Petter Frøystad, teknisk leder i HAV Design, Gisle Vinjevoll Thrane, salgsansvarlig HAV Design og Kristian Steinsvik FoU leder i HAV Design. Foto: Siv-Elin Nærø
Petter Frøystad, teknisk leder i HAV Design, Gisle Vinjevoll Thrane, salgsansvarlig HAV Design og Kristian Steinsvik FoU leder i HAV Design. Foto: Siv-Elin Nærø
Det er bygget over 120 skip med HAV-design. Nå kommer den hittil største kontrakten på redesign, en større ombygging, for å tilpasse skipet til endringer i markedet.

Skipet med HAV-design skal gjennom en betydelig ombygging som også krever redesign og nye detalj tegninger. Det «nye» skipet skal være klar til drift i første kvartal 2022.

Skipet skal bli flere meter bredere i tillegg til at det skal installeres gangvei, heis og tårn slik at det kan ta flere ulike oppdrag og operere i flere deler av markedet. 

Gisle Vinjevoll Thrane, Salgsansvarlig i HAV Design, sier redesign og ombygging av skip er noe de forventer det vil bli mer av.

– Det henger både sammen med deler av markedet som ikke nødvendigvis trenger flere, men bedre skip, og en overordnet tankegang med ønske om mer sirkulærøkonomi og mindre råvarebruk.

ØKT KONKURRANSEKRAFT
Kristian Steinsvik, R&D Manager sier at HAV Design gjennom flere år har drevet systematisk utviklingsarbeid for å skape verktøy og design som innfrir stadig strengere miljøkrav.

– Vi har kompetanse og verktøy til å designe miljøvennlige skip som hjelper kundene våre til økt konkurransekraft og lønnsomhet. Nå tar vi i bruk verktøyene i HAV Ocean Lab med digital tvilling og simulering til også å forbedre og utnytte potensialet i allerede seilende skip. 
Med en så lang referanseliste som HAV Design har, og som går så langt tilbake i tid, blir det mange skip av eget design som kan tilpasses endringer i markedet ved hjelp av ny teknologi og ytterligere energieffektivisering. 

I mange av segmentene som HAV Design er inne i forventes det også strenge krav til kutt i både utslipp og energiforbruk i årene som kommer. Det vil blant annet komme i form av økte CO2-avgifter. 

– Disse nye miljøkravene og pålegg om kutt i utslipp gir kundene utfordringer som HAV Design kan løse gjennom ny teknologi og kunnskap om energieffektivitet. Slik øker vi kundenes konkurransekraft og bidrar til å ta næringen gjennom det grønne skiftet. 

FAKTA
  • HAV Design har hovedkontor i Fosnavåg på Sunnmøre.
  • HAV Design utvikler skipsdesign innen segment som sjømat, energi og transport.
  • HAV Design har designet over 100 skip og skaper gjennom Hav Ocean Lab energieffektive og fremtidsrettede skip.
  • HAV Design er et selskap i HAV Group som tilbyr innovative løsninger for å ta maritim og marin næring gjennom det grønne skiftet.


 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler