Støtte til messer og eksportfremstøt

Publisert: 08.05.2023 kl. 13.44
Utenlandske messer er viktig for mange maritime bedrifter, her fra den norske fellesstanden under SMM i Hamburg. Nå er det mulig å få støtte til slik deltakelse. Foto: John Inge Vikan.
Utenlandske messer er viktig for mange maritime bedrifter, her fra den norske fellesstanden under SMM i Hamburg. Nå er det mulig å få støtte til slik deltakelse. Foto: John Inge Vikan.
Næringsministeren har lansert en nasjonal søknadsbasert ordning hvor norske virksomheter kan søke om støtte til å få dekket deler av sine kostnader ifm. deltakelse på messer og eksportfremstøt i utlandet. Ordningen er et av tiltakene i regjeringens eksportreform Hele Norge eksporterer.

Regjeringen har tidligere lansert under slagordet «Hele Norge eksporterer» at det skal utvikles en søknadsbasert ordning hvor norske virksomheter kan søke om støtte til å delta på internasjonale messer og felles næringsfremmeaktiviteter. Innovasjon Norge fikk i oppdrag å utvikle og administrere denne i tett dialog med næringslivet. Rammene for ordningen er nå avklart og Innovasjon Norge er i gang med å få på plass de siste tekniske avklaringene, før ordningen åpner for søknader i juni.

EN KONKRETISERING 
– Jeg er svært glad for at jeg nå kan presentere en konkretisering av denne ordningen for eksportfremstøt, og slik bidra til at flere virksomheter kan lykkes i internasjonale markeder, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Innovasjon Norge har for 2023 satt av 20. millioner kroner til til ordningen, og virksomheter vil kunne få dekket mellom 20.000 – 70.000 koner av utgiftene ved deltakelse på en internasjonal messe. Ordningen vil også gi norske næringslivsorganisasjoner og klynger mulighet til å få forhåndsgodkjent sine planlagte arrangement og paviljonger under messer, og på denne måten nå ut til et bredt antall virksomheter.

HAR VÆRT ETTERSPURT 
– Jeg vet at en slik ordning har vært etterspurt av flere over lang tid, særlig siden flere EU-land har lignende løsninger. Å få en slik ordning i Norge gjør at flere norske virksomheter kan hevde seg på like vilkår med internasjonale konkurrenter i et tøft internasjonalt marked. Vi legger til rette for at hele Norge kan eksportere, sier næringsministeren.

Ved å delta på internasjonale messer vil norske virksomheter få mulighet til å utvide sitt internasjonale kundenettverk, øke sine kunnskaper om markedsmuligheter og øke sin bedrifts synlighet på strategisk viktige internasjonale møteplasser.

- Gjennom denne ordningen vil norske virksomheter få støtte til å reise ut og vise frem sine konkurransedyktige grønne løsninger for et internasjonalt publikum og bidra til økt eksport og verdiskaping i Norge, sier Vestre.

Det åpnes for søknader i juni, men bedrifter oppfordres allerede nå til å planlegge hvilke messer og arrangementer de ønsker å delta på i år, og etter hvert sende inn gode søknader til Innovasjon Norge.

Eksportfremstøtsordningen
  • Innovasjon Norge har fått i oppdrag å utvikle og administrere denne ordningen for eksportfremstøt.
  • Det er for 2023 bevilget 20 millioner kroner til ordningen. 
  • Virksomheter kan søke om støtte til å få dekket inntil 50 prosent av utgiftene på opptil 3 messer i året, og motta støtte på mellom 20.000 – 70.000 kroner per messe.

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen