Støtter landstrømprosjekter

Publisert: 27.06.2017 kl. 11.31
Setter fart på elektrifiseringen med økonomisk støtte. Illustrasjon: Enova
Setter fart på elektrifiseringen med økonomisk støtte. Illustrasjon: Enova

Enova deler ut 118 nye landstrøm-millioner. Stavanger, Ålesund, Bodø og Tromsø er bare noen av havnebyene hvor flere skip nå vil kunne forsynes med strøm fra land.

– Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet, og landstrøm er en viktig del av den omstillingen maritim næring må gjennom. Hele 7 prosent av klimagassutslippene fra sjøfarten skjer mens skipene ligger helt i ro ved kai, så landstrøm kan kutte store utslipp. Det bygger dessuten opp under batterirevolusjonen til sjøs, hvor anlegg på land med tiden også vil lade skipene, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova, i en pressemelding.

De nye tildelingene bringer Enovas totale satsing på landstrøm til godt over 300 millioner. Over 50 landstrømprosjekter langs hele kysten har fått støtte, kommer det frem av pressemeldingen.

Søker om støtte
Støtte til landstrømanlegg organiseres som konkurranser. Søknadene som tilfredsstiller utlysingskriteriene blir rangert etter brukspotensialet til anlegget målt opp mot hvor mye støtte det er søkt om. Neste konkurranse om støtte til utbygging av landstrøm utlyses nå. Søknadsfrist er 20. september, og vinnerne offentliggjøres før nyttår.


Følgende prosjekter får landstrøm-støtte i denne omgang (tall fra Enova):
 
Støttemottaker Sted Støtte fra Enova
Bergen og Omegn Havnevesen Festningskaien, Bergen 5 600 000 kr
Bergen og Omegn Havnevesen Dokken, Bergen 5 500 000 kr
Bergen og Omegn Havnevesen Nykirkekaien, Bergen 5 000 000 kr
Bodø Notbøteri Eiendom AS Bodø 560 352 kr
Båtsfjord Havn KF Båtsfjord 25 455 155 kr
Halsnøy Dokk AS Høylandsbygda 5 769 831 kr
Harstad Havn KF Langneset og Stangnes, Harstad 5 515 120 kr
Kristiansund og Nordmøre Havn IKS Storkaia, Kristiansund 6 712 000 kr
Norcem AS Brevik 5 070 586 kr
Norcem AS Slemmestad 4 791 000 kr
Omya Hustadmarmor AS Elnesvågen, Fræna 3 000 000 kr
Rana Industriterminal AS Mo i Rana 2 972 300 kr
Stavangerregionen Havn IKS Stavanger sentrum 6 994 000 kr
Stavangerregionen Havn IKS Risavika 6 411 000 kr
Tromsø Havn KF Kai 7 (hurtigrutekaia) og 8, Tromsø 7 261 668 kr
Trondheim Havn IKS Hurtigrutekaiene, Trondheim 5 865 300 kr
Wergeland Base AS Gulen industrihamn 4 332 600 kr
Westcon Yards AS Florø 3 004 426 kr
Ålesundregionens Havnevesen Storneset pirkai, Ålesund 5 954 400 kr
Ålesundregionens Havnevesen Skansekaia (hurtigrutekaia), Ålesund 2 602 800 kr
Sum   118 372 538 kr
   

Kurt W. Vadset

redaksjon[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler