Subsea Lifting Conference 2012

Publisert: 02.10.2012 kl. 09.21 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 17.02
Kristina Helgesen og Anne-Lin T. H. Midtbø
Kristina Helgesen og Anne-Lin T. H. Midtbø


Subsea Lifting Conferense er en konferanse som arrangeres av M-BA Sikkerhetsopplæring AS som også er initiativtaker til konferansen. Konferansen retter seg mot rederier, leverandører, kranførere, myndigheter, og alle som er involvert i subsea løfteoperasjoner.

– Konferansen arrangeres for første året, og skal være en årlig konferanse med tilholdssted her i Ålesund. Neste års konferanse blir holdt på Rica Parken Hotel  30.-31. oktober 2013. Ved årets konferanse er det foredragsholdere fra Sjøfartsdirektoratet, DNV, Rogaland Kranskole, Liebherr, Høgskolen i Ålesund, M-BA Sikkerhetsopplæring, Enermech, rederi, kranfører, med flere, forteller daglig leder i M-BA Sikkerhetsopplæring AS Bernt Arve Midtbø til Maritimt Magasin.

– Tanken bak konferansen er det som skjer I vår region rundt undervannsoperasjoner. Det kommer stadig flere skip med store kraner og arbeid under vann blir mer vanlig i framtiden. Det er mye spørsmål rundt operasjoner med kraner involverte i løfteoperasjoner under vann. Her finnes ingen standarder og regelverket kan virke som det ikke er tilpasset denne type jobber. Det er satt i gang arbeid med standarder rundt løfteoperasjoner fra flere hold, men uten at aktørene selv er delaktig i dette arbeidet. Med å skape en slik møteplass årlig håper vi at rederier og undervannsoperatører kan få et samlingsted årlig der problemstillinger, nye løsninger, oppdateringer på lover og standarder kan være tema. Videre har vi tro på at dette er viktig for vår region at det er en konferanse av denne type, hvor den maritime klynge på Sunnmøre er en betydelig aktør, sier Midtbø.

Temaer på konferansen:

• Internasjonale og nasjonale standarder/lover.

• Krav til opplæring i Norge og internasjonalt.

• Utvikling og ny teknologi på kraner.

• Krav til løfteredskap ved undervannsoperasjoner.

• Krav til personell løft.

• Påvirkninger av stabilitet og dynamisk posisjonering ved bruk av kran.

• Bruk av simulatorer ved opplæring og planlegging av løfteoperasjoner under vann.

• Installasjonsarbeid over vannflaten fra kranskip.

– I tillegg til foredrag er det også ønskelig at konferansen skal være et samlingssted for aktører innen subsea løfteoperasjoner. Det er derfor også en messe del i konferansen. Alle som deltar på konferansen kan stille ut sine produkter og tjenester. På årets konferanse er det utstillere fra organisasjoner og leverandører til stede. NOORSI (Norsk organisasjon for sikkerhetskompetanse) er en av årets utstillere. Andre utstillere er EnerMech som stiller ut personell basket, PBI som er leverandør av kjemikalier og smøremidler, Høgskolen i Ålesund, OSC (Offshore Simulator Center) og OTS (Offshore & Trawl Supply AS) med flere, sier Midtbø.

Les mer om konferansen på deres hjemmesider: http://www.subsealifting.com/

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler