Syv norske bedrifter får EU-støtte

Publisert: 30.07.2020 kl. 12.33
Wavefoil er blant bedriftene som får EU-støtte for å videreutvikle sine produkter. På bildet adm.dir. Eirik Bøckmann med skipet M/S Teistin, et av de som er utstyrt med de nye baugfoilene. Foto: Wavefoil
Wavefoil er blant bedriftene som får EU-støtte for å videreutvikle sine produkter. På bildet adm.dir. Eirik Bøckmann med skipet M/S Teistin, et av de som er utstyrt med de nye baugfoilene. Foto: Wavefoil
Syv norske bedrifter får støtte fra EU-programmet EIC Accelerator. Totalt var det over 2000 bedrifter fra 40 land som søkte, men bare 64 fikk støtte. Av de syv norske som får tils ammen 500 millioner kroner av hele fire fra maritim og marin næring, går det frem av en pressemelding fra Innovasjon Norge. 
Med syv norske bedrifter gjennom nåløyet, er Norge nest best i Europa og kun slått av Frankrike. 

– Det er imponerende og viser at norsk næringsliv utvikler innovative løsninger som hevder seg svært godt i internasjonal konkurranse, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

STØTTE OG EGENKAPITAL
Finansieringen er en blanding av støtte og egenkapital som bedriftene skal bruke til teknologiutvikling, vekst og skalering. EU jobber på nye måter med å kombinere offentlig støtte med privat kapital til europeiske vekstbedrifter. EIC støtter blant annet bedrifter som utvikler banebrytende innovasjoner med høy risiko, og med potensial til å skape nye markeder, flere arbeidsplasser, vekst og velstand i Europa.

Innovasjon Norge bidrar med rådgivning i utviklingen av søknadene til EIC, pitching og trening i å svare på krevende spørsmål fra dommerpanelet i Brussel.

DE FIRE
De fire bedriftene innen «det våte elementet» er Wavefoil fra Trondheim (får 44 millioner), Alginor fra Haugesund (185 millioner), Evoy fra Florø (47 millioner) og Innomar fra Grimstad (63 millioner).

Wavefoil har utviklet et system med inntrekkbare baugfoiler for større skip. Gjennom EIC Accelerator skal de videreutvikle og demonstrere sin største modul med inntrekkbare baugfoiler for et skip på 100-200m, samt forberede oppskalering av produksjonen.

– Midlene fra EU betyr enormt mye for oss og vil gjøre at vi får demonstrert foilmodulen vår på den størrelsen av skip der de virkelig utgjør en stor økonomisk og miljømessig gevinst. Vi vil rette en stor takk også til Innovasjon Norge som har vært til god hjelp i forbindelse med søknaden, sier adm.dir. Eirik Bøckmann.

Alginor er en bedrift som kombinerer bærekraftig, miljøvennlig og moderne høsteteknologi med avansert bioraffineringsteknologi for totalutnyttelse av stortare til fremstilling av mat- og legemiddelingredienser uten bruk av skadelige kjemikalier. Alle deler av innovasjonen er verifisert i pilotskala i selskapets pågående EU-prosjekt, som ferdigstilles i desember 2020. Det nye prosjektet tar piloten til industriell skala, og inkluderer bl.a. design og konstruksjon av et høstefartøy og et bioraffineri.

Evoy har en visjon om å eliminere utslipp fra båter har Evoy ambisjoner om å gjøre en betydelig reduksjon på globale utslipp. Evoy sin sjøreise har så vidt begynt – selv om de har utrettet mye på kort tid - og det er mange positive, men også store utfordringer i tiden fremover. Den største utfordringen er kapital i den krevende utvikling- og vekstfasen. Dette er nå noe som EU sin Green Deal skal bidra mot for å sikre Evoy sin suksess, også internasjonalt. I tillegg til veksthjelp og internasjonalisering skal midlene fra EU utvikle neste generasjon elektrisk drift for båt, der blant annet styringssystem, batteri, superlading, 24/7 Big Data og OTA (Over-The-Air) skal forbedres.

Innomar arbeider innen fiskeri og ønsker å gjøre næringen mer bærekraftig. Bedriften har derfor utviklet og patentert fisketeiner som er skånsomme for miljøet og gir høy kvalitet på fangst og bedret sikkerhet for fiskeren. Høyere kvalitet på fangst øker inntekter uten å måtte øke fiskekvoter. Innomar utvikler også sensorteknologi for bruk med teinene som gir brukeren informasjon om fangst og posisjon i nåtid ved trådløs overføring av informasjon til digitale plattformer. Dette gjør det mulig å effektivisere fiskeriet, redusere bomturer, og minimere driftskostnader, samtidig som det gir fiskeren større frihet til selv å styre hverdagen.

DE ØVRIGE
Dessuten har bedriften N2 Applied fra Oslo fått 26 millioner. Bedriften har utviklet en teknologi som forbedrer matproduksjonen og reduserer utslipp. En liten enhet plasseres lokalt på gården, og med luft og strøm gjøres husdyrmøkk om til verdifull gjødsel med mindre utslipp og lukt.

ONiO, også fra Oslo har fått 74 millioner i støtte. ONiO.zero er en liten trådløs chip som høster energi fra omgivelsene og måler sensorer uten å bruke batterier. Dessuten har Otechos fra Tvedestrand fått 67 millioner kroner. Bedriften har for andre gang i løpet av tre år fått innvilget støtte fra EU for å videreutvikle sin patenterte CR-teknologi. Det siste prosjekttilskuddet fra Accelerator-programmet gjør bedriften i stand til å utvikle og installere demonstrasjonsanlegg sammen med pilotpartnerne NEL Hydrogen og Hybrid Energy innen 2023.

EUROPEAN INNOVATION COUNCIL
EIC Accelerator er en del av European Innovation Council (EIC) under Horisont 2020. Det neste rammeprogrammet er Horisont Europa, som går fra 2021 til 2027. EIC støtter oppstartsbedrifter, små og mellomstore bedrifter og forskere som utvikler banebrytende innovasjoner med høy risiko og potensial til å skape nye markeder, flere arbeidsplasser, vekst og velstand.  

Det er flere sjanser for norske innovative bedrifter som ønsker å prøve seg i EU. Neste frist for å søke om EIC- finansiering er 7. oktober.

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler