Tidenes største Nor-Fishing er i gang

Publisert: 16.08.2016 kl. 11.38 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 16.58
Trondheim Spektrum
Trondheim Spektrum


Trondheim: Årets Nor-Fishing åpnet tirsdag, og messearrangøren kan fortelle om den største messen så langt. Antall utstillere er økt med 25 prosent sammenlignet med messen for to år siden, og det var også ventelister for å være med. En fornøyd fiskeriminister Per Sandberg sto for den offisielle åpningen, og han fikk også gleden av å dele ut den høythengende Innovasjonsprisen under åpningsseremonien.

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Fiskeridirektør Liv Holmefjord, som er leder for arrangementskomiteen, fortalte at det er stor interesse f. or prisen, og hele ni kandidater meldte seg i år. Av disse ble tre plukket ut til et ”finaleheat”, og kvelden før messen åpnet bestemte juryen at årets pris skulle gå til Scantrol Deep Vision AS, Bergen.

Prestisjepris

I begrunnelsen heter det at Deep Vision er under utvikling som en alternativ og supplerende metode, i forhold til dagens metode basert på akustikk og erfaring, for overvåking av fangst ved hjelp av stereografiske bilder fra trålen. En 3D-modellering av fisken gir mulighet for bestemmelse av art og lengde som igjen gir mulighet for fangstsortering i trålen og et mer effektivt fiske sett i sammenheng med markedspris, kontroll med kvoter og mindre bifangst. Teknologien kan også gi et betydelig bidrag til mer etisk fiske og miljømessig forsvarlig forvaltning av havets resurser. Systemet forventes å få stor betydning for internasjonal havforskning og for kommersielt fiske.

De to øvrige kandidatene var Havforskningsinstituttet i Bergen, og Selfa Arctic. Havforskningsinstituttet ar innstilt på bakgrunn av et et prosjekt der fangstkontroll testes ved hjelp av ulike innretninger i selve snurrevadnota. Hensikten skal være at det ikke fanges mer fisk enn det fartøyet har kapasitet til å håndtere. Dette er viktig for fiskerne og fiskekjøperne med hensyn til kvalitet og pris samt HMS.

Selfa Artic AS har stått for utvikling av «verdens første» elektrisk drevne fiskesjark i samarbeid med Siemens/Trondheim og Corvus i Canada som batterileverandør. Sjøfartsdirektoratet har deltatt for å utvikle nytt regelverk for godkjenning av slike fartøy. Energiforbruket er redusert med 40 – 60 prosent i forhold til dieselmekanisk drift.

Stor messe

Årets Nor-Fishing er altså større enn noen gang før, og dekker et areal på 18.000 kvadratmeter.Messen fyller ny haller, i tillegg til et stort uteområde.. det er en økning på omkring 20 prosent i areal siden forrige messe. På området er det blitt plasstil 520 utstillere fra 25 land. Blant annet er det utstillere fra Polen, som er godt representert, og også Litauen, Latvia, Spania, Portugal, Sør-Korea, Thailand, USA og Peru. Men bortsett fra Norge er det fortsatt Danmark som dominerer. Det er også en egen studentdag underveis i messen.

Lover ny hall

Etter planen skulle to av hallene rives etter at messen er slutt, og erstattes av en ny, stor hall til neste Nor-Fishing i 2018. Etter at Høyre i bystyret snudde, og satte i gang en prosess for å få flyttet hele utstillingsområdet bort fra Nidarø er det imidlertid blitt en viss usikkerhet om denne tidsplanen vil holde. Men både Trondheims ordfører Rita Ottervik og fiskeridirektør Holmefjord lovte i sine åpningstaler at den nye halle skal komme på plass i tide.

Og om ikke, er det mange som frykter at Trondheim kan miste dette viktige arrangementet i fremtiden.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Relaterte artikler