Tidenes største ship management-fusjon en realitet

Publisert: 22.05.2023 kl. 09.37 | Oppdatert: 22.05.2023 kl. 17.16
Det fusjonerte selskapet, OSM Thome, blir et kraftsenter i det globale ship management-markedet med representasjon i 22 land og hovedkontor i Arendal.
Det fusjonerte selskapet, OSM Thome, blir et kraftsenter i det globale ship management-markedet med representasjon i 22 land og hovedkontor i Arendal.
Konkurransemyndighetene har nå godkjent fusjonen mellom OSM Maritime Group og Thome Group. Det fusjonerte selskapet, OSM Thome, blir et kraftsenter i det globale ship management-markedet med representasjon i 22 land og hovedkontor i Arendal.
 
– Dette er en merkedag for OSM Thome, nå er fusjonen formelt og endelig godkjent. Det fusjonerte selskapet kombinerer stolte tradisjoner med høye ambisjoner. Vår virksomhet er tuftet på norsk maritim kompetanse, og med dyktige ansatte i verdens viktigste shippingmiljøer forsterker vi nå posisjonen som en innovativ og verdensledende leverandør av ship management-tjenester. Vi har rigget et selskap for fremtiden med sikker, effektiv og bærekraftig drift av skip som vårt DNA. Det skal gi merverdi både for våre kunder og våre medarbeidere, sier konsernsjef Finn Amund Norbye i OSM Thome.

FLERE AV VERDENS LEDENDE 
Flere av verdens ledende rederier er kunder hos OSM Thome, og flåten omfatter ulike segmenter som tank, bulk, container, bilskip, cruise og offshorefartøyer. Selskapet ivaretar ship management for nær 450 skip, og har i tillegg ansvar for bemanningen om bord på ytterligere 550 skip

– Vi setter stor pris på den tilliten våre kunder viser oss, og gjennom våre døgnkontinuerlige operasjoner på alle verdenshav skal vi ta vare på denne tilliten. Vi kjenner kundenes behov, og våre dedikerte og dyktige medarbeidere både på land og om bord på skipene er avgjørende for at vi skal kunne tilby de beste løsningene. Vi har kompetanse og kapasitet for å vokse videre. Det skal vi gjøre ved å ta godt vare på de kundene vi har og ved å tilby konkurransedyktige løsninger også til nye kunder. Foruten sikker og effektiv drift, skal vi være førende på viktige områder som digitalisering, cybersikkerhet og grønn skipsfart, fremholder Finn Amund Norbye.

PLANLAGT OVER LANG TID 
Integrasjonsprosessen har vært planlagt over lang tid, og nå som fusjonen er endelig godkjent kan arbeidet med å slå sammen de to organisasjonene påbegynnes. I denne prosessen skal den daglige driften av skipene og oppfølging av kundene ha førsteprioritet. Samtidig skal den nye organisasjonen bygges på det beste fra de to selskapene med videreføring av sterke fagmiljøer. Utgangspunkt for denne fusjonen har vært det beste ettersom OSM og Thome hadde så mye til felles, for eksempel norsk eierskap, forretningsfilosofi, verdigrunnlag og syn på fremtidige satsingsområder. Integrasjonsprosessen skal gjennomføres på en rask og forsvarlig måte, og i god dialog med de ansatte ved de ulike kontorene. «It’s all about people» har vært OSM sitt slagord i mange år, og det skal også kjennetegne det fusjonerte selskapet.

KONSERNLEDELSEN 
Det er nylig avgjort hvem som går inn i konsernledelsen sammen med toppsjefen Finn Amund Norbye. Her er det samlet solid maritim kompetanse som skal bidra til en videreutvikling av virksomheten på en måte som tjener både kundene, våre 2.000 ansatte på land og våre 29.000 sjøfolk.

Konsernledelsen består av:
 • Finn Amund Norbye – Chief Executive Officer
 • Olav Nortun – Chief Operating Officer – Ship management business division
 • Stig Morten Helland – Deputy Chief Operating Officer – Ship management business division
 • Tommy Olofsen – Chief Commercial Officer
 • Julia Anastasiou – Chief of Crew Management
 • Gautam Kashyap – Chief of Marine Services
 • Constantinos Tzagotzides – Chief Accounting Officer
 • Vassilis Malikides – Group Finance Director
 • Jamie Morgan Ramsamy – Chief Digital Officer’
 • Kjell Ove Breivik – Chief Culture Officer
 • Linda Hentsch – Global Head of Shore HR
 • Mailyn Borillo – Managing Director, Philippines
 • Morten Amundsen – Chief Legal Officer

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Relaterte artikler