Tilbyr nettundervisning innen havbruksnæringen

Publisert: 11.01.2021 kl. 13.55
Førsteamanuensis Grete Lysfjord er glad for at Nord universitet fra januar 2021 kan tilby havbruksnæringen et nytt og fleksibelt utdanningstilbud. Foto Svein-Arnt Eriksen/Nord universitet.
Førsteamanuensis Grete Lysfjord er glad for at Nord universitet fra januar 2021 kan tilby havbruksnæringen et nytt og fleksibelt utdanningstilbud. Foto Svein-Arnt Eriksen/Nord universitet.
Nord universitet vil tilby nettbasert etter- og videreutdanning i havbruk fra høsten i 2021. I første omgang er det Ytre Namdal som får nyte godt av det nye tilbudet. 

 Nord universitet har fått 2,3 millioner kroner i prosjektstøtte til Akvafleks, som er et fleksibelt utdanningstilbud innen havbruk. Slik planene er vil ansatte i havbruksnæringen i Ytre Namdal kunne velge mellom tre ulike årsstudium, produksjonsbiologi, fiskehelse og vannkjemi og vannbehandlingsteknologi. Med Akvafleks-midlene blir undervisningstilbudet gratis.

FLEKSIBLE STUDIER
– Oppdrettsnæringen vil bestå som en viktig næring i Norge, og et slikt tilbud vil være av stor betydning i mange år fremover. Det vil føre til betyr at flere i Norge får muligheten til å ta en utdanning i havbruk, sier førsteamanuensis Grete Lysfjord ved Nord universitet, Fakultet for biovitenskap og akvakultur. Ifølge Lysfjord vil universitetet gjennom Akvafleks tilby flere fleksible og nettbaserte studier innen havbruk, med en kombinasjon av digitale og fysiske samlinger. 

– Etter hvert ønsker vi å utvide emnene til også å gjelde økonomi, ledelse, kvalitetsledelse og HMS. Klarer vi det betyr det at vi på lengre sikt kan tilby et nettbasert tverrfaglig årsstudium i havbruksdrift, og det til en stor distriktsnæring i grønn omstilling med stort kompetansebehov, sier Lysfjord.

ØKT KOMPETANSEBEHOV 
I mer enn 15 år har Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) tilbudt etter- og videreutdanning til havbruksnæringen. Over 500 ansatte i næringen har i løpet av disse årene nytt godt av tilbudet, og til sammen fullført over 20.000 studiepoeng. 

– Behovet for å løfte kompetansen i næringa ytterligere er likevel stort fremdeles. Det skjer stadige endringer innen havbruk som krever ny kunnskap og kompetanse, sier Lysfjord. 

At det er Ytre Namdal som først får dette tilbudet henger ifølge Lysfjord sammen med at fakultetet har hatt et langvarig samarbeid med miljøet i Rørvik, blant annet med den videregående skolen der. 
 

Frode Rabbevåg

frode[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler