Transocean Barents koblet til landstrøm

Publisert: 17.06.2016 kl. 12.00 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 16.59
Ordfører Ingrid Rangønes i Averøy kommune åpnet landstrømanlegget. Her sammen med daglig leder Frank Ellingsen i Averøy Industripark.
Ordfører Ingrid Rangønes i Averøy kommune åpnet landstrømanlegget. Her sammen med daglig leder Frank Ellingsen i Averøy Industripark.


Med støtte fra Enova har Averøy Industripark investert i landets største landstrømanlegg for rigger og skip. I dag ble riggen Transocean Barents koblet til landstrøm. Totalt kan industriparken tilby en utgangseffekt på 9 MW, noe som muliggjør landstrøm til flere skip og plattformer samtidig.

Averøy Industripark, like ved Kristiansund, er en naturlig del av olje- og gassclusteret i Midt-Norge og har siden oppstarten i 2013 blant annet satset bevisst mot riggmarkedet. Den siste tiden har bedriften servet flere rigger, både ved kai og i fjorden utenfor.

I dag slo riggen Transocean Barents av hovedmotoren og ble koblet på landstrøm der de ligger i opplag på Averøy Industripark.

– Dette er en stor dag for oss. Miljøet spares for utslipp. I tillegg vil riggselskapene spare store beløp i dieselutgifter. En rigg har et betydelig forbruk av diesel pr. døgn. Vi tror at tilgang til landstrøm, også for de moderne riggene, vil være attraktivt for riggselskaper som har rigger i opplag eller på vedlikehold, sier daglig leder Frank Ellingen i Averøy Industripark.

Nylig ble også landstrømprosjektet tildelt 7,8 millioner kroner i støtte fra Enova. Tilskuddet var det 5. største som ble tildelt i denne runden.

– Anlegget i Smevågen er ett av i alt tretten landstrømprosjekter som fikk støtte fra oss nå i vår. Sju prosent av klimagassutslippene fra skip skjer mens skipene ligger til kai, så landstrøm blir et viktig grep for å gjøre sjøfarten grønnere på veien mot lavutslippssamfunnet. Vi er veldig glade for at Averøy Industripark nå går i front og bidrar til å redusere utslippene fra maritim næring, sier Enovas markedssjef på transportområdet, Petter Hersleth.

– Tilskuddet fra Enova har vært avgjørende for at vi kunne bygge så raskt og så stort som vi har gjort, sier Ellingsen i Averøy Industripark.

Teknisk sjef i Tranocean, John Einar Jørgenvåg, synes det er flott å få et alternativ med landstrøm med de kapasitetene som Averøy Industripark nå kan tilby.

– Litt avhengig av type rigg og hvor lenge den skal ligge ved kai, så vil det være interessant å ha et tilbud om landstrøm. Det betyr reduksjon av utslipp og mindre støy for nærområdet. I tillegg kan landstrøm i en del tilfeller også gi et gunstig regnestykke.

– Med denne landtilkoplingen klarer vi nå i det alt vesentlige å drifte systemene om bord på Transocean Barents, uten å måtte kjøre dieselgeneratorene. Med dette vil riggen kunne være i standby-modus opp mot eventuelle nye kontrakter. Landstrøm med så stor kapasitet gjør også at vi får økt fleksibilitet med tanke på bemanning.

– Averøy Industripark har gjort seg mer attraktiv, det er en bedring på miljøsiden og vi har et fornuftig økonomisk regnskap. Dette er vinn-vinn for alle, sier Jørgenvåg.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler