Tre kandidater til Nor-Fishings Innovasjonspris 2022

Publisert: 04.07.2022 kl. 10.07 | Oppdatert: 11.07.2022 kl. 09.20
Kandidat: Rederiet Bluewild AS, Ålesund og Ulstein Design & Solutions AS, Ulsteinvik.
Kandidat: Rederiet Bluewild AS, Ålesund og Ulstein Design & Solutions AS, Ulsteinvik.
Stiftelsen Nor-Fishing er nå klar med tre kandidater som konkurrerer om årets Innovasjonspris. Prisen deles ut under messa i august.

Juryen, bestående av Jan Henrik Sandberg, seniorrådgiver i Norges Fiskarlag; Oddvar Staulen, finansieringsrådgiver i Innovasjon Norge; og Kjell Maroni, fagsjef Havbruk i FHF, har nominert tre kandidater til årets Innovasjonspris for deres utviklingsprosjekter for fiskerinæringen.

De nominerte er:
  • Rederiet Bluewild AS, Ålesund og Ulstein Design & Solutions AS, Ulsteinvik
  • Marin Teknikk AS, Gursøy og Ervik Havfiske AS, Stadtlandet
  •  Ocean Space Acoustics AS (OASC), Trondheim

ECOFIVE, FARTØY PÅ VANN
Rederiet Bluewild AS, Ålesund og Ulstein Design & Solutions AS, Ulsteinvik har sammen med flere aktører i den maritime klyngen, utviklet et totalkonsept for en fabrikktråler hvor hoveddelen av innovasjonen i prosjektet ligger i nyutviklet fangstmottak og håndtering av trålen.

Fisken overføres levende under vannlinjen til vanntanker om bord før den deretter bløgges og overføres etappevis til fabrikkanlegget. Ferdige fiskeprodukter fryses ned til -35 grader i avanserte fryselager.

Fartøyet har hybrid dieselelektrisk og dieselmekanisk fremdrift med to propeller og rordyser. Basert på skipets operasjonelle profil vil fremdriftssystemet og systemintegrasjon kunne muliggjøre drivstoffinnsparinger på mer enn 25 prosent per kg produsert fiskeprodukt sammenlignet med konvensjonelt kraftsystem. I enkelte operasjoner, sammen med andre energiøkonomiserende tiltak, kan tallet bikke 40 prosent besparelse og utslipp av klimagasser reduseres.

MARIN TEKNIKK AS OG ERVIK HAVFISKE AS
Marin Teknikk AS, Gursøy og Ervik Havfiske AS, Stadtlandet har utviklet et nytt, innovativt kombinert fiske- og fangstfartøy for trål og krabbefiske med dragerbrønn/moonpool. Måten dette er arrangert på vil gi en mer skånsom fangst, så vel som en tryggere arbeidsplass for fiskerne.

Det nye fartøyet vil bidra til en mer bærekraftig fangstmetode og bedre reproduksjon for krabben, siden hunkrabben blir mindre påvirket av fisket, og dermed en mindre belastning på krabbebestanden. Med sine løsninger vil dette designet øke effektiviseringen av fiskeriet, siden fartøyet er mindre sårbart for is-, sjø- og værforhold.

Fartøyet vil bli utrustet med tilpasset og nyutviklet utstyr, som blant annet optimalisert konvensjonell diesel/elektrisk fremdrift, høyt fokus på varmegjenvinning, og ikke minst en ny vinsje- og «hale»-løsning for krabbe. Fartøyet får også et eget forskningslaboratorium for forskning på snøkrabbe og andre marine arter. 

OCEAN SPACE ACOUSTICS AS (OASC)
Ocean Space Acoustics AS (OASC), Trondheim har utviklet utstyret PingMe som skal hindre tap av fiskeredskap og fangst som står i sjøen, samt gjøre fisket mer effektivt. PingMe kan detektere, identifisere og lokalisere utstyr og plassere det i kartplotter.

Utstyret består av en dataplattform, en send-/mottakertjeneste (på båt) og en transponder med unik ID. Transponderens posisjon estimeres, og vises på kartplotter sammen med transponderens ID og dybde. Utstyret skal hindre spøkelsesfiske, gi fiskeren informasjon om hvor bruket står under daglig fiske, samt gi fiskeren bedre økonomi ved raskt å kunne finne igjen tapt redskap.

Utstyret gir også informasjon om dybde og temperatur der bruket står. En egen app administrerer alle deteksjoner av PingMe-transpondere. Det muliggjør at data rundt eget fiske kan hentes ut i ettertid og tapt redskap kan detekteres av andre båter med PingMe systemet, hvis ikke eier selv finner det. Appen gir også bruker oversikt over rederiets båter, deres nåværende posisjoner og utsatt redskap merket med PingMe.

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Relaterte artikler