Trener operatører for førerløse fartøy

Publisert: 28.05.2021 kl. 12.40 | Oppdatert: 29.04.2022 kl. 13.25
Fra venstre: Universitetslektor Tor Erik Jensen, prosjektleder Christian Hovden, universitetslektor Paul Nikolai Smit, simulatorinstruktør Marius Holter Grøvdal, Site manager ASKO Ragnar Stangring og kaptein Yara Birkeland Thomas Fevang. Foto: USN
Fra venstre: Universitetslektor Tor Erik Jensen, prosjektleder Christian Hovden, universitetslektor Paul Nikolai Smit, simulatorinstruktør Marius Holter Grøvdal, Site manager ASKO Ragnar Stangring og kaptein Yara Birkeland Thomas Fevang. Foto: USN
Universitetet i Sørøst-Norge (USN) kan bli først i verden med å levere et treningsprogram for operatører ved landbaserte kontrollsentre som har ansvar for førerløse fartøy. Det er allerede gjennomført et pilotkurs i simulatorparken i Forskningsparken ved USN campus Vestfold med blant annet kapteiner fra Wilhelmsen og Bastø Fosen.  

Selve bransjeprogrammene er i seg selv ikke noe nytt, men det man prøver å fremme er at et unikt samarbeid mellom flere utdanningsinstitusjoner. Til dette har USN fått tildelt midler til hele 14 maritime utdanningstilbud.  Istedenfor å sitte på hver sin tue og konkurrere om individuelle tilbud har man sett verdien i å gå sammen og jobbe for felles mål – å løfte norsk maritim profesjonsutdanning. 

FULL FART
Teknologi som brukes til å sende fartøy på oppdrag uten mannskap er på full fart inn i maritim næring, men et spørsmål er hva som må til for å sikre trygg trafikk til sjøs med autonome skip. Dette er bakgrunnen for at USN ved forskningsgruppen MaritimeLog og i samarbeid med næringen har utviklet kompetanserammeverket for operatører på landbasert kontrollsenter (Shore Control Center) for operasjon av autonome skip.
 
Store næringsaktører som fronter den autonome utviklingen i maritim sektor er med i prosjektet – Kongsberg Maritime, Wilhelmsen Ship Management og det internasjonale klassifikasjonsselskapet DNV. I tillegg er Sjøfartsdirektoratet med.
 
FØRSTE SKRITT
Tiltaket er også et første skritt i en mulig sertifiseringsprosess, og på sikt er håpet å å tilby en maritim utdanning rettet mot landbasert operasjon av autonome skip. Pilotkurset vil benytte ASKO Maritime simulatormodeller og kryssing av Oslofjorden mellom Horten og Moss. Her etablerer selskapet i disse dager sin landbaserte sentral i Horten, og USN vil samarbeide videre med ASKO Maritime om forskning og utvikling.
 
Pilotkurset streames live og har observatører fra Høgskulen på Vestlandet, NTNU Ålesund, UiT Norges arktiske universitet og prosjektpartnere, samt flere interessenter.
 
NØKKELROLLE
Prosjektet har allerede presentert resultatene sine så langt for EU-kommisjonen MOVE D2 Maritime Safety og for Japans Transport Departements arbeidsgruppe for maritim sikkerhet.  Som begge ønsker videre informasjon om resultater fra pilotkurset.

– Det er blitt tydelig gjennom dette prosjektet at maritime profesjonsutdanningsinstitusjoner i Norge vil ha en nøkkelrolle i å bringe autonomi innen shipping til verden, sier prosjektleder Christian Hovden.
 
Prosjektet er i tråd med regjeringens maritime politikk. St.mld. nr. 10 «Grønnere og smartere – morgendagens maritime næring» prioriterer utviklingen av en norsk grønn skipsfartsnæring, digitalisering av norsk maritim sektor og videreutvikling av norsk maritim kompetanse.
 
Midler er hentet fra MARKOM2020 (Maritim Kompetanse mot 2020), som er et nasjonalt prosjekt for maritim kompetanse finansiert av Kunnskapsdepartementet. Prosjektet har løftet norsk maritim profesjonsutdanning til verdenstoppen. Samarbeidet er mellom Universitetet i Sørøst-Norge, NTNU, UiT Norges arktiske universitet, Høgskulen på Vestlandet og maritime fagskoler.
 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler