Tyske EnBW vil samarbeide med klyngebedrifter

Publisert: 29.09.2021 kl. 08.20
Norseman Wind AS søker konsesjon om å bygge en havvindpark på Sørlige Nordsjø II. Bilde: Statnett.
Norseman Wind AS søker konsesjon om å bygge en havvindpark på Sørlige Nordsjø II. Bilde: Statnett.
– Dette prosjektet er mye større enn offshore noen gang har vært, og har et enormt potensiale for den maritime klynga på Møre, sier Harald Dirdal, Norseman Wind AS.  

Partene møtes gjennom konsortiet Norseman Wind AS, som søker konsesjon om å bygge en havvindpark på Sørlige Nordsjø II. Det tyske energikonsernet EnBW er, sammen med NorgesGruppen og Aker Solutions, hovedaktør i konsortiet. EU skal investere rundt 1000 milliarder kroner i havvind de neste årene, og EnBW er en av de største aktørene på dette markedet.  

MINST 50 PROSENT 
Norsemans utbygging av Sørlige Nordsjø II vil koste 30 – 35 milliarder kroner, og ambisjonen er at minst 50 prosent skal tilfalle norsk leverandørindustri i form av kontrakter. Potensialet er en skikkelig kickstart for norsk havvindindustri som vil gi store eksportmuligheter i mange tiår fremover, og vil skape mange arbeidsplasser på fastlandet. Konsortiet kommer til å søke konsesjon for å bygge ut og drifte bunnfast havvind med en kapasitet på 1400 MW over 400 km2.  

Norseman vil sikre økt krafttilførsel til Norge. Dette åpner for avkarbonisering og vekst i fastlandsindustrien. Prosjektet vil gjøre Norges største dagligvarekonsern, NorgesGruppen, selvforsynt med fornybar energi. 

UTEN SUBSIDIER 
Et viktig poeng er også at Norseman vil bygge ut uten subsidier slik at statlige, grønne penger kan brukes på andre og mindre modne satsinger – som flytende havvind på Utsira Nord, hydrogen, karbonfangst og lagring. 

Norseman og EnBW bedt om et eksklusivt møte med utvalgte representanter fra den maritime klynga. Deltakende bedrifter er blant andre Vard, Kongsberg Maritime, Rem Offshore, Ulstein Verft, Green Yard Kleven med flere. Møtet finner sted hos GCE Blue Maritime Cluster, i ÅKPs lokaler. Det vil også bli bedriftsbesøk ved Ulstein Verft, Kleven Verft og Vard Brattvåg.  

- Ambisjonene til Norseman og EnBW er helt i tråd med New Blue Deal, klyngas nye strategi. Potensialet i havvind-markedet er enormt for våre klyngebedrifter, sier Daniel Garden, klyngeleder for GCE Blue Maritime Cluster.  

GCE Blue Maritime Cluster 
  • Den maritime klyngen på Møre består av rundt 220 bedrifter innen rederi, skipsdesign, verft og utstyrsleverandører. 
  • Klyngen sysselsetter 13.600 personer.
  • I 2020 hadde klyngen 47 milliarder kroner i omsetning. 
  • Verdiskapningen kan skrives til 15 milliarder kroner i 70 land.
  • Klyngeprosjektet sitt hovedmål er å styrke klyngens globale konkurransekraft gjennom å forsterke de mekanismer som fører til ny kunnskap, kompetanseheving, innovasjon og vertskapsattraktivitet.
  • GCE Blue Maritime Cluster har nasjonal status og er med i klyngeprogrammet til Innovasjon Norge, Siva og Norges Forskningsråd.
  • ÅKP driver klyngeprosjektet på vegne av klyngen.
  • Fikk status som Centre of Expertise i 2004, Norwegian Centre of Expertise i 2006, og Global Centre of Expertise i 2016, alt som først i Norge. For dette arbeidet ble ÅKP kåret til beste klyngeorganisasjon i Europa.

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen