Utforsk hava med Ulstein sin Discovery-serie

Publisert: 03.06.2015 kl. 12.11 | Oppdatert: 16.10.2016 kl. 12.22
Dsicovery cruise
Dsicovery cruise


– 70 prosent av jordas overflate er dekt av vatn. 80 prosent av havet er djupare enn 3.000 meter. Noreg åleine administrerer eit havområde der overflata er seks gongar større enn fastlandet, seier Tore Ulstein, som er visekonsernsjef i Ulstein Group.

Dei store utforska områda har inspirert Ulstein til å komme med nye konseptutviklingar.

– Med snart 100 års maritim erfaring, dei siste tiåra særskilt retta mot offshorefartøy, ynskjer Ulstein Group no å vidareutvikle seg inn mot nye designområde der vi ikkje har etablert oss endå, område som utforsking, cruising og patruljering, fortel Ulstein.

– Fleire og fleire privatpersonar ynskjer å utforske og reise på hava. Det å sikre og patruljere kystlinjene er også stadig viktigare. Dette er tre ulike segment som alle kan bli utvikla frå vår offshoreerfaring. Dei høyrer til i same designfamilien, og kan dele nokre av dei same grafiske elementa, slik som vertikale vindauge på delar av brua, oppsamling og lagring av fornybar energi, og alternative materialar.

Kostnadseffektivt

Skroget er slankt og effektivt. Framdriftsoppsettet, botnmåling med låg friksjon, og også redusert vekt som følgje av alternative skrogmaterialar, bidreg alle til å redusere drivstofforbruket. X-Bow har stor påverknad på sjøeigenskapar og komfort for mannskapet. X-Bow-skip kan anten halde oppe farta i tøff, møtande sjø, eller kan redusere påverknaden på naturmiljøet ved å redusere fart, og med det spare vesentlege mengder drivstoff.

“Røff og tøff” – eller berekraftig fritid

Eit patruljeskip må vere hardført og uthaldande for å kunne handtere hardt ver, og det treng mykje kraft for å kunne halde oppe farta. Cruise- og utforskningsfartøy treng meir enn å vere hurtige og robuste:

– Vi ser på alternative skrogmaterialar, slik som kompositt, og bruken av alternative energikjelder som solcellepanel. Energikonservering er svært viktig, og batteribankar sparar opp den innsamla energien og sper den ut til brukarane etter kvart som behova oppstår.

– Grunnleggjande for alle designa våre er den heilheitlege profilen som byggjer på det økologiske fotavtrykket til skipa. Discovery-serien har slanke og kostnadseffektive skrog som gir liten motstand i sjøen. På same tid er dei solide og med styrke nok til å opphalde seg offshore, avsluttar Tore Ulstein.

Kim Idar Giske

kim[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler