Vant anbudskonkurranse om nytt digitalt opplæringssystem

Publisert: 13.06.2023 kl. 11.01 | Oppdatert: 13.06.2023 kl. 13.15
Bak fra venstre: Johannes Golmen, Per Olaf Andreassen, Espen Kvernstad. Foto: Merethe Thomassen Foran fra venstre: Henriette Sandnes, Sidsel Sæterøy, Trine Otterlei.
Bak fra venstre: Johannes Golmen, Per Olaf Andreassen, Espen Kvernstad. Foto: Merethe Thomassen Foran fra venstre: Henriette Sandnes, Sidsel Sæterøy, Trine Otterlei.
Etter anbudsutlysningen i mai, ble Safepath valgt som leverandør av et nytt digitalt opplæringssystem til Fagskolen. Leveransen innebærer utvikling og drift at et digitalt system som skal brukes av studenter og lærere i maritime fag.

Utviklingen bygger på digitale sikkerhetsstyrings- og vedlikeholdssystemer, med tilpassede opplæringshåndbøker og prosedyrer. Opplæringssystemet blir et praktisk og teoretisk verktøy i undervisningen. 

– Dette er fantastisk! Vi er takknemlige og ydmyke over at Fagskolen viser oss denne tilliten. Vi gleder oss til å jobbe sammen for at den neste generasjonen med sjøfolk får en tryggere arbeidshverdag, sier verdiskaper Henriette Sandnes. 

OVERORDNET MÅL 
Bakgrunnen for anbudet er Fagskolen Møre og Romsdals overordnede mål om å ha et moderne undervisningstilbud som utdanner attraktive kandidater for næringslivet. Undervisningen skal reflektere det som møter studentene i arbeidslivet. 

Fagskolen benytter seg i dag av topp moderne simulatorer for å realistisk framstille arbeidshverdagen ombord i en rekke fartøy. Opplæringssystemet tilrettelegger for utvidede simulatorøvelser knyttet opp mot Safepath sin døgnbemannede beredskapssentral. Dette gir mulighet for samhandling og trening i troverdige scenarioer. Studentene får prøvd seg på operativ kriseledelse og håndtering i tillegg til krisekommunikasjon ved uønskede hendelser til havs.

– Prosjektet vil heve kvaliteten på maritim utdanning og på sikt styrke samordning mellom utdanningsinstitusjoner og næringsliv på tvers av regioner, sier avdelingsleder for maritime fag ved Fagskolen, Trine Otterlei. 

LANGSIKTIG, ØNSKET EFFEKT 
Ifølge Otterlei, er en langsiktig, ønsket effekt av samarbeidet at Fagskolens studenter og lærere får likeverdig kompetanse uavhengig av skolested og ressurser. Samtidig vil prosjektet gi et teknologiløft som imøtekommer det digitale kompetansebehovet til næringen.

Opplæringssystemet skal leveres høsten 2023 og kontrakten har en varighet på 4 år. I oktober inviterer Fagskolen Møre og Romsdal og NTNU til maritim utdanningskonferanse i Ålesund hvor prosjektet presenteres. Felles målsetning er at systemet skal kunne brukes i maritime fag på tvers av utdanningsinstitusjoner.
 
Safepath
  • Safepath spesialiserer seg på maritim sikkerhet og beredskap, havovervåkning og marine tjenester. 
  • Med døgnbemannet drift fra en toppmoderne beredskaps- og havovervåkingssenter i Kristiansund, leverer Safepath sikkerhetsrelaterte tjenester til kunder over hele verden ved å kombinere teknologisk innovasjon og svært erfarent og kompetent maritimt personell. 
  • Selskapet ble etablert i 2013, og har 23 ansatte ved kontoret i Melkvikan Næringspark i Kristiansund. 

Fagskolen Møre og Romsdal: 
  • Fagskolen Møre og Romsdal tilbyr yrkesrettet høyere utdanning innenfor blant annet maritime fag.  
  • Med studiesteder i Kristiansund og Ålesund tilbyr fagskolen et bredt spekter av utdanninger som er tilpasset næringslivet sine behov.  
  • Studiene ved Fagskolen er direkte yrkesrettet slik at studentene kan gå rett ut i jobb etter at studiet er ferdig. 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Relaterte artikler