Vard bestiller marine kompressorer til hekktråler

Publisert: 12.10.2020 kl. 09.28 | Oppdatert: 12.10.2020 kl. 14.59
Tråleren vil ha en lengde på 80 meter og være 17 meter bredt. Det vil utstyres med Vards fangsthåndteringsløsning med tank for levende fisk, Foto: Vard.
Tråleren vil ha en lengde på 80 meter og være 17 meter bredt. Det vil utstyres med Vards fangsthåndteringsløsning med tank for levende fisk, Foto: Vard.
TMC Compressors (TMC) skal levere det marine trykkluftanlegget til en hekktråler som skipsbyggergruppen Vard bygger for det norske trålerederiet Nergård Havfiske. 

Som del av avtalen skal TMC levere et komplett marint, trykkluftbasert kompressorsystem bestående av frekvenskontrollerte kompressorer for service- og instrumentluft, samt lufttørkere for å fjerne fuktigheten fra den komprimerte trykkluften. TMC har ikke oppgitt verdien på kontrakten.  

FANGSTKVALITET
Hekktråleren er av Vard 8 02 design og er utviklet av Vard Design i Ålesund. Tråldesignet har blitt kontinuerlig utviklet for å møte seneste krav til fiskehelse, effektivitet og miljøvennlige operasjoner. Med høyt fokus på fangstkvalitet, mannskapssikkerhet og bærekraftige operasjoner er fartøyet utstyrt med den mest effektive teknologien for å få fangsten i land med minst mulig miljøfotavtrykk.

– Det marine trykkluftsystemet vårt handler om høyest mulig kapasitetsoutput av kontroll- og serviceluft, men med lavere energiforbruk, vedlikeholdskrav og – som resultat – lavere driftskostnader og utslipp av miljøgasser. Det er et av våre bidrag til en enda mer bærekraftig fiskeri- og shippingnæring, sier Hans Petter Tanum, TMCs direktør for salg og forretningsutvikling.

Det nye fartøyet vil ha en lengde på 80 meter og være 17 meter bredt. Det vil utstyres med Vards fangsthåndteringsløsning med tank for levende fisk for å opprettholde god fiskevelferd frem til prosessering, en avansert fiskefabrikk, høy lastekapasitet for nedkjølt og frossen fisk, samt ensilasjetanker for lagring av hoder og tarmer for å sørge for full biomasseutnyttelse av fangsten.

LEVERING I 2022
Levering av båten er planlagt fra Vard Brattvaag i første kvartal 2022. Skroget skal bygges hos Vard Braila i Romania.

Nergård Havfiske AS holder til i Nord-Norge. Selskapet ble etablert I 1946 har i dag omtrent 170 ansatte. Nergård Havfiske, som har en flåte på fem fartøy, er del av Nergård-gruppen. 

TMC verdens ledende leverandør av lufttrykksystemer til marine- og offshoreapplikasjoner. Selskapets hovedkontor ligger i Oslo. 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler