Vard inngår prestisjefylt samarbeid

Publisert: 04.03.2024 kl. 17.49
Massachusets Institute of Technology (MIT) ligger i Cambridge i Massachusets i USA og er en av verdens mest betydningsfulle tekniske undervisnings- og forskningsinstitusjoner. Foto:  Wikimedia commons
Massachusets Institute of Technology (MIT) ligger i Cambridge i Massachusets i USA og er en av verdens mest betydningsfulle tekniske undervisnings- og forskningsinstitusjoner. Foto: Wikimedia commons
Vard blir medlem i det prestisjefylte amerikanske universitetets Industrial Liaison Program. Programmet blir en del av selskapets mål om å være i front innen innovasjon og utvikling av ny teknologi. 

Massachusets Institute of Technology (MIT) ligger i Cambridge i Massachusets i USA og er en av verdens mest betydningsfulle tekniske undervisnings- og forskningsinstitusjoner. MIT disponerer store ressurser, blant annet spesiallaboratorier for forskning, og sentre der forskere fra forskjellige fagområder møtes for å samarbeide. 

STRATEGISKE OG LANGSIKTIGE   
MITs Industrial Liaison Program er et medlemskapsbasert program for store organisasjoner som ønsker strategiske og langsiktige samarbeid med MIT.  

– Vard er en langsiktig investor i den maritime industrien og vi ser mulighetene i MITs visjonære og langsiktige perspektiv når det gjelder innovasjon, sier Amrit Bhullar, SVP Business Development and Group Innovation. 

VARD vil ta en aktiv rolle for å bruke mulighetene som MIT gir og har også spilt en betydelig rolle i inngåelsen av dette samarbeidet for Fincantierigruppen. 

ROBUSTE SAMARBEID 
Samarbeidet vil gi Vard mulighet til å etablere robuste samarbeid med andre selskap i programmet og med over 1000 start up-bedrifter knytet til MIT. Medlemskapet vil også gi VARDs ansatte tilgang til utdannings- og kompetansehevende tilbud i regi av MIT.  

– Gjennom programmet kan Vard styrke innovasjonskraften innen teknologi for offshorekundene våre og også utvikle nøkkelkompetansen i den integrerte verdikjeden vår, inkludert konseptdesign og engineering, og produksjonskunnskap gjennom hele livssyklusen til et fartøy, sier Bhullar. 

– Medlemskapet vil også utvide den internasjonale verdien til det langvarige samarbeidet vi har med organisasjoner og institusjoner i regionen, som for eksempel NTNU og de maritime klyngene, avslutter hun. 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Relaterte artikler