Vard med umiddelbare tiltak etter tilsyn

Publisert: 04.05.2022 kl. 09.27
Et tilsyn i samarbeid mellom politiet, Arbeidstilsynet og Skatteetaten har avdekket svært alvorlige arbeidsforhold ved en rekke av verftene i Møre og Romsdal. Cruiseskipet Viking Octantis ble bygget av Vard i perioden tilsynet omfattet. Foto: wikipedia commons.
Et tilsyn i samarbeid mellom politiet, Arbeidstilsynet og Skatteetaten har avdekket svært alvorlige arbeidsforhold ved en rekke av verftene i Møre og Romsdal. Cruiseskipet Viking Octantis ble bygget av Vard i perioden tilsynet omfattet. Foto: wikipedia commons.
Vard har innført en rekke forsterkede tiltak for å sikre at arbeidere fra uten-landske underleverandører har lønns- og arbeidsvilkår som følger norske regler. Innskjerpingen skjer etter tilsyn fra a-krimsamarbeidet.

Tidligere denne uka ble det kjent at tilsyn hos åtte verft i Møre og Romsdal avdekket brudd på regler. Ett av verftene var Vard, og i en pressemelding forteller man at det raskt er satt  verk for å møte saken.

FIKK BESØK
I pressemeldingen heter det at i oktober 2021 fikk to av Vard sine verft besøk av a-krimsamarbeidet i Møre og Romsdal. Tilsynet var en del av et verftsprosjekt i a-krimsamarbeidet (Skatteetaten, Arbeidstilsynet og politiet) der de har hatt tilsyn hos 8 verft i Møre og Romsdal. Fokus for prosjektet har vært å forebygge og bekjempe arbeidslivs-kriminalitet.

Hensikten med tilsynet var å kartlegge arbeidet på stedet og kontrollere grunnleggende lønns- og arbeidsvilkår hos verftenes underleverandører, og å kontrollere at verftene følger sin informasjons- og påseplikt. Påseplikten innebærer at Vard som oppdragsgiver skal ha system og rutiner for å undersøke og om nødvendig følge opp at norske krav til lønns- og arbeidsvilkår følges av underleverandører som jobber på verftene.

UNDERLEVERANDØRER
Etter tilsynet hos Vard-verftene, opprettet Arbeidstilsynet om lag 30 tilsynssaker mot utenlandske underleverandører som hadde oppdrag i forbindelse med utrustning og ferdigstilling av skip. Det var ca. 120 underleverandører til stede på de to verftene i denne perioden.

Tilsynene avdekket kritikkverdige forhold hos flere av disse underleverandørene. Blant annet har noen av dem ikke vært registrert med norsk organisasjonsnummer, flere har hatt mangelfull registrering av arbeidstakere i Norge og lønns- og arbeidsvilkår har ikke vært i tråd med norske regler. Noen av sakene er lukket av Arbeidstilsynet, andre er fortsatt til behandling. Vard har på bakgrunn av tilsynet allerede utestengt noen av underleverandørene fra arbeid på våre verft.

STØRSTE ALVOR
Dette tar Vard på det største alvor sier CEO Alberto Maestrini:

«Dette er noe jeg vil følge opp personlig for å sikre at Vard gjør sitt ytterste for å unngå at slike avvik skjer igjen. Det er ikke akseptabelt for Vard at konsernets prosedyrer og rutiner i flere tilfeller ikke er fulgt, og at noen av våre underleverandører ikke har behandlet sine ansatte i henhold til norske lover og krav. Saken er veldig alvorlig og det som har skjedd bryter med Vards kjerneverdier, måten vi driver verftene våre på og kontraktene vi har med de gjeldende underleverandørene.»

Han understreker at de fleste underleverandørene til Vard er seriøse aktører som forholder seg til reglene og tar godt vare på sine ansatte.

Vard har i lang tid hatt prosedyrer og rutiner for å informere og pålegge sine underleverandører de krav som skal oppfylles i henhold til norsk regelverk, 
allmenngjøringsforskrifter og selskapets egne retningslinjer. Disse kravene inngår som en del av kontraktene mellom partene og gjelder også eventuelle egne leverandører som underleverandørene ønsker å engasjere.

INNSKJERPET
«Vi har på bakgrunn av funnene hos noen av våre underleverandører, innskjerpet etterlevelsen av våre prosedyrer for å unngå slike avvik i fremtiden. Vi iverksatte umiddelbart en rekke tiltak og vi har fått bekreftelse fra tilsynsmyndighetene at vi ved å følge disse tiltakene oppfyller vi informasjons- og påsepliktene våre,» sier Maestrini.
Maestrini understreker at Vard er opptatt av menneskene som har opplevd disse systemsviktene:

«Det er veldig viktig for oss at Vard skal være en trygg og god arbeidsplass for alle. Skipsbygging er et samarbeid mellom verft, samarbeidspartnere og underleverandører. Vi har et felles ansvar for å ta vare på alle arbeidere i verftsindustrien, og i fellesskap skal vi jobbe for å skape attraktive arbeidsplasser i Norge.»

SER NYTTE
A-krimsamarbeidets mål er å forebygge og bekjempe arbeidskriminalitet. Maestrini sier selskapet ser nytten av a-krimsamarbeidets verftsprosjekt:

«Det har gitt oss god og viktig læring som vi tar med oss videre. Vi har hatt et godt samarbeid med Arbeidstilsynet gjennom mange år og ser at styrkingen gjennom a-krim blir viktig for oss fremover.»

Han avslutter:

«Det er viktig for Vard å være åpne om dette slik at vi i verftsindustrien kan lære av hverandre, derfor vil vi ta initiativet til et samarbeid med andre verft når det gjelder slike saker».

Eksempler på eksisterende og forsterkede tiltak hos Vard:
 • Skjerpet prosedyrer for adgangskontroll før arbeidere fra utenlandske underleverandører får utstedt adgangskort til verftene:
 • Intern ID-kontroll av alle som kommer til Vards verft.
 • Alle må vise kontrakt med norske vilkår.
 • Firmaet må registrere og dokumentere kontrakten i oppdragsregisteret hos Skatteetaten.
 • Alle arbeidere i utenlandske selskap må vise kopi av bekreftelse på at han/hun er registrert hos Skatteetaten. Det er ikke mulig uten at firmaet har registrert kontrakten hos etaten. Arbeidstakerne får bare adgangskort til verftet for perioden de er innmeldt til Skatteetaten for arbeid.
 • Målrettet og regelmessige kontroller av underleverandører (i tråd med funnene og i samarbeid med a-krimsamarbeidet).
 • Dedikerte ressurser som arbeider med oppfølging av underleverandører.
 • Vard har også laget et kurs for egne ansatte (Vard Academy) med tema; "policy for working with foreign companies" og "guidelines for procurement working with foreign contractors".
 • Utvidet bruk av kvalitetssystemet Synergi for å registrere avvik.
 • Vard har en pågående revisjon av alle kontraktsmaler for å enda tydeligere fremheve kravene vi stiller til våre underleverandører.
 • Økt direkte kommunikasjon med alle våre underleverandører om hvilke forventninger Vard har til dem.
 • Pågående arbeid med å forkorte leverandørkjedene for å maksimere kontroll av leverandører av  materiell og tjenester.

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Relaterte artikler