Vard og Ulstein samarbeider om å by på fregattkontrakt

Publisert: 09.03.2023 kl. 09.40
 Fridtjof Nansen var den første fregatten i Nansen-klassa som blei levert. Foto: wikipedia commons
Fridtjof Nansen var den første fregatten i Nansen-klassa som blei levert. Foto: wikipedia commons
Vard Group og Ulstein Verft, to av dei sentrale selskapa i den norske maritime klynga, har gått saman i konkurransen om tildeling av ei strategisk rammeavtale for modifikasjon og vedlikehald av forsvaret sine fregattar i Nansen-klassa.

Rammeavtalen skal tildelast av Forsvarsmateriell (FMA) i slutten av 2023. Rammeavtalen vil også inkludere behova for støtte til allierte fartøy under øvingar og kriser.
 
– Eit ordtak i den norske maritime klynga er at vi samarbeider når vi kan og konkurrerer når vi må. Det slagordet passar dette samarbeidet mellom Vard Group og Ulstein Verft perfekt, fastslår administrerande direktør i Ulstein Verft, Lars Lühr Olsen.
 
– Vard har erfaring og kompetanse knytt til bygging og vedlikehald av marine fartøy, medan Ulstein Verft har dokkfasilitetar, og begge selskapa har ei gunstig geografisk plassering på kysten av Nordvestlandet, i kort avstand frå kvarandre og i nærheita av ei rekke leverandørar. Saman kan vi tilby Forsvaret vår kombinerte styrke innan kompetanse, fleksibilitet, arbeidskraft og kapasitet, seier Ronny Opsjøn Langset, verftsdirektør ved Vard Langsten.
 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Relaterte artikler