Veidekke dropper hydrogenskip

Publisert: 21.01.2022 kl. 09.32
Veidekke ønsket å bygge to nye hydrogendrevne lasteskip for frakt av asfalt, pukk og grus langs norskekysten. Illustrasjon: Veidekke.
Veidekke ønsket å bygge to nye hydrogendrevne lasteskip for frakt av asfalt, pukk og grus langs norskekysten. Illustrasjon: Veidekke.
Veidekkes prosjekt med mål om bygging av to nye hydrogendrevne lasteskip for frakt av asfalt, pukk og grus langs norskekysten er stanset. Prosjektet har pågått siden 2019 og har vært støttet av Grønt Skipsfartsprogram sitt Servicekontor for Grønn flåtefornyelse.

I alt 31 rederier tok del i konkurransen om disse skipene. I samarbeid mellom rederier og utstyrsleverandører ble nye, grønne skipstekniske løsninger utviklet – løsninger som møtte alle tekniske og økonomiske forutsetninger i anbudsinnbydelsen.

STOR FORPLIKTELSE
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke sier i en pressemelding at entreprenørselskapet fant den økonomiske risikoen i prosjektet for stor:
– Prosjektet ville for Veidekkes del innebære betydelige forpliktelser og langsiktige bindende avtaler. I sum ville den økonomisk risikoen blitt for stor med den korte forutsigbarheten asfaltbransjen lever under, sier han.    
    
– Veidekke skal fortsette med å kutte klimautslipp fra vår virksomhet, og vårt ønske om å konkurrere på bærekraft er på ingen måte svekket. Men når vi ser på de betydelige investeringene og den korte forutsigbarheten asfaltbransjen lever under i dag (6-8 måneder), mener vi at risikoen rett og slett blir for stor. Vi har derfor valgt å stanse prosjektet i sin nåværende form, sier konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Infrastruktur.

FORTSETTER
Dialogen fortsetter med samarbeidspartene i de neste ukene for å se om det er mulig å fortsette prosjektet på andre premisser med en annen risikoprofil for Veidekke.

Veidekke
  • En av Skandinavias største entreprenører.
  • Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. 
  • Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. 
  • Omsetningen er om lag 38 milliarder kroner, og halvparten av de 8100 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. 
  • Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler