Veidekke vil gå sjøveien

Publisert: 28.01.2021 kl. 09.32
Veidekke vil flytte mye av sin transport av asfalt, grus og pukk langs kysten over på nye, miljøvennlige skip. Illustrasjon: Veidekke / GSP.
Veidekke vil flytte mye av sin transport av asfalt, grus og pukk langs kysten over på nye, miljøvennlige skip. Illustrasjon: Veidekke / GSP.
Årlig transporteres store mengder asfalt både med skip og langs veier. En av de store aktørene i denne bransjen, entreprenørselskapet Veidekke, tar nå grep for å redusere de store utslippene av CO2 dette fører med seg. Derfor legger selskapet i samarbeid med Grønt skipsfartsprogram (GSP) nå opp til å bygge to hydrogendrevne lasteskip for asfalt, pukk og grus.

Ikke minst den delen av disse transportene som skjer til sjøs skaper store utslipp, og når de nye skipene er realisert kan det vesentlige av disse utslippene fjernes, skriver selskapet i en pressemelding.

Målet er i første omgang å få til en kontrakt på bygging og drift av de to skipene. Man tenker seg to selvlossende, hydrogendrevne og allsidige bulkskip. Hvert av skipene blir på 3000 dvt. De skal også kunne benyttes av andre vareeiere.

STOR AKTØR
Veidekke er at av de største entreprenørselskapene i Skandinavia, med en årlig omsetning på 37 milliarder kroner, og har omkring 8200 ansatte. Selskapet har hovedkontor i Oslo, med avdelinger en rekke steder omkring i landet. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Årlig transporterer selskapet omkring en million tonn asfalt, pukk og grus langs norskekysten. Dette skjer i dag i stor grad ved hjelp av små og eldre skip.

AVTALEN
Ifølge avtalen mellom Veidekke og Grønt skipsfartsprogram skal man i fellesskap jobbe frem de to skipene.

– Veidekkes mål om å bestille to hydrogendrevne bulkskip i løpet av høsten i år, er et tydelig signal til verft, rederier, vareeiere – og ikke minst myndigheter – om at vi er på rett vei. Regjeringens satsing på grønn flåtefornyelse under Grønt Skipsfartsprogram bidrar til konkrete resultater. Prosjektet vil gi et viktig bidrag til utslippsreduksjoner fra lasteskip og er den typen satsinger vi vil få se mange flere av med regjeringens nye klimaplan, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

I henhold til avtalen tar Veidekke sikte på å inngå kontrakt med et utvalgt rederi om bygging og drift av de to skipene i løpet av høsten. 

STRATEGISK GREP
– Veidekke sluttet seg til Parisavtalen allerede i 2015 og vedtok i 2017 å redusere klimagassutslippene våre med 50 prosent innen 2030 og 90 prosent innen 2050. Fra 2021 forplikter vi oss ytterligere med et karbonbudsjett som vil bli fulgt opp på linje med økonomiske mål og HMS-mål. Vi ønsker å ha klima, miljø, bærekraft og samfunnsansvar som konkurranse-fortrinn, og da er denne nye satsingen på hydrogendrevne skip et viktig strategisk grep for oss, sier konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Infrastruktur.

– Det viktigste vi gjør fremover for å få til et effektivt grønt skifte er å få markedene for bruk av grønne teknologier og drivstoff til å fungere. Den grønne omstillingen og økt bruk av hydrogen er avhengig av at prisen på hydrogen går ned. Økt bruk gir reduserte priser. Tiltak som dette er derfor svært viktig for å oppnå nettopp det, sier Narve Mjøs, direktør for Grønt Skipsfartsprogram.

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler