Verdens første brønnbåt med 2-speed fremdrift

Publisert: 13.08.2021 kl. 09.07
‘Inter TBN’ er designet av NKS Ship Design og under bygging ved Zamakona Yards Bilbao i Spania . Illustrasjon: NKS Ship Design.
‘Inter TBN’ er designet av NKS Ship Design og under bygging ved Zamakona Yards Bilbao i Spania . Illustrasjon: NKS Ship Design.
‘Inter TBN’ er under bygging ved Zamakona Yards Bilbao i Spania og skal leveres til Intership AS i 2022. Nybygget er designet av NSK Ship Design, og har fokus på god kontroll av fiskehelse og å forhindre smittsomme sykdommer. Fartøyet antas å være det første av sin sort som utstyres med dieselmekanisk fremdrift i kombinasjon med 2-speed gir fra Finnøy Gear & Propeller.

Havbruk er viktig for den globale matproduksjonen og anslås å være det raskest voksende segmentet i maritim industri på grunn av den økende etterspørselen etter sjømatprodukter. For å sikre bærekraftig produksjon, så bidrar moderne fremdriftsteknologi til forbedret energieffektivitet. Finnøy Gear & Propeller sine nøkkelferdige løsninger for brønnbåter, prosessbåter, høstefartøy og andre servicefartøy kombinerer elektrifisering med automatisering for bemerkelsesverdige økonomiske og miljømessige fordeler. I tillegg til en reduksjon av skadelige utslipp, så er det også en besparelse i driftskostnadene med hensyn til vedlikehold og kostnader knyttet til diesel og smøreolje.

STEG I RIKTIG RETNING 
‘Inter TBN’ er et steg i riktig retning mot en lavutslipps havbruksindustri og er et praktisk eksempel på hvordan banebrytende teknologi støtter opp om næringen. 

– Vi er glade over å ha blitt valgt til dette prosjektet som ut ifra det vi kjenner til introduserer verdens første 2-speed løsning for brønnbåter, forteller salgssjef, Arne Nogva. Han legger til at fartøyet kan symbolisere en ny æra i havbruksindustrustien for å nå den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) sin visjon om å redusere klimagassutslipp fra skipsfart med minst 50 % innen 2050.

– I likhet med andre sektorer så søker også havbrukssektoren skipsdesign som reduserer de totale driftskostnadene i tillegg til klimagassutslipp. Flere andre redere har også vist interesse for liknende 2-speed løsninger», fortsetter Arne Nogva. «Vi er stolte over å få bidra til utviklingsarbeidet i tett kundesamarbeid med rederi, verft og skipsdesigner. Kulturen for samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av forskjellige selskaper og nasjonaliteter er et godt utgangspunkt for å tette teknologiske gap. Kunnskap fra 2-speed prosjektet har et enormt potensial og bidrar til utviklingen og bruk av grønn teknologi, sier Arne Nogva.

SVÆRT AVANSERT FREMDRIFTSSYSTEM 
Fra utsiden vil det 72.20 m fartøyet ut som hvilken som helst annen brønnbåt med et helintegrert ferskvannsanlegg av stor produksjonskapasitet i forhold til størrelsen. En nærmere titt under skroget avslører imidlertid et fartøy med et svært avansert fremdriftssystem og propelldesign av høy energieffektivitet. Resultatet av dette er en brønnbåt som er betydelig mer drivstoffeffektiv sammenliknet med fartøy av samme størrelse.

Finnøy Gear & Propeller sin 2-speed serie er spesielt utviklet for fartøy med flere ulike operasjonsmoduser, ut i fra lengde på turene, vær og last. I transitt med lastet eller ulastet båt, pent vær og økonomifart, så benyttes LAV-trinnet. For lastet båt i utfordrende vær så benyttes HØY- gir med formål å operere fartøyet med optimalt propellturtall i forhold til effektbehov på propell. I tillegg er giret designet for å maksimere sikkerheten om bord i fartøyet og er derfor utrustet med PTH (Power Take Home) slik at skipet kan operere selv om det utføres service eller dersom det oppstår problemer med hovedmotor.

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler