Verdens første cruise med netto nullutslipp

Publisert: 08.09.2023 kl. 11.22
MSC Euribia nådde milepælen med netto nullutslipp ved å bruke bio-LNG som drivstoff og ved å anvende massebalanseprinsippet, den mest kostnadseffektive og miljøeffektive metoden for å oppnå fordelene med fornybar LNG.  Foto: MSC Cruise
MSC Euribia nådde milepælen med netto nullutslipp ved å bruke bio-LNG som drivstoff og ved å anvende massebalanseprinsippet, den mest kostnadseffektive og miljøeffektive metoden for å oppnå fordelene med fornybar LNG. Foto: MSC Cruise
I juni ble det gjennomført en fire dager lang jomfrutur med MSC Euribia, et cruise fra Saint Nazaire i Frankrike til København i Danmark som resulterte i 43 tonn mindre drivstofforbruk enn planlagt. Tallene viser at netto nullutslipp for cruiseskip er mulig allerede i dag, og at MSC Cruises flaggskip er det mest energieffektive cruiseskipet hittil.

MSC Cruises presenterer nå resultatene fra verdens første cruise med netto nullutslipp som ble gjennomført med selskapets nyeste, LNG-drevne (Liquefied Natural Gas) cruiseskip MSC Euribia. Resultatet viser tydelig et paradigmeskifte for cruisebransjen, der målet om nullutslipp for cruiseskip innen 2050 er mulig allerede i dag.

OPTIMALE HASTIGHETSPROFILER 
Nøkkeltallene fra jomfruturen mellom Frankrike og Danmark viser en total besparelse på 43 tonn drivstoff. MSC Euribia presterte også 11 prosent bedre enn den digitale tvillingen som ble brukt til å reprodusere den optimale energiflyten om bord. Dessuten viste det seg at MSC Euribia bare trengte å bruke to av de fire tilgjengelige motorene under reisen, takket være optimale hastighetsprofiler, ruteføring, trim, motorkonfigurasjon og streng optimalisering av hotellets energiforbruk, inkludert HVAC, kjøkken og belysning.
I tillegg produserte skipet varme og varmtvann til bMSC, åde kjøkkenet og varmesystemet om bord ved hjelp av spillvarme fra skipets egne motorer, slik at man unngikk å bruke skipets kjeler under cruiset.

– Vi er svært stolte av dette resultatet, som viser at det allerede i dag er mulig å gjennomføre nullutslippscruise. MSC Euribia er faktisk det mest energieffektive cruiseskipet hittil, men for at dette skal kunne utnyttes av hele skipsfartsbransjen, er det nødvendig med større tilgang på fornybart drivstoff. Med riktig støtte fra myndigheter og internasjonale institusjoner for å sikre tilgangen på fornybart drivstoff, har vi store forhåpninger om at bransjen faktisk kan oppnå netto nullutslipp innen 2050, sier Michele Francioni, Senior Vice President of Optimisation for MSC Groups cruisedivisjon.
 
NÅDDE MILEPÆLEN 
MSC Euribia nådde milepælen med netto nullutslipp ved å bruke bio-LNG som drivstoff og ved å anvende massebalanseprinsippet, den mest kostnadseffektive og miljøeffektive metoden for å oppnå fordelene med fornybar LNG, som er fullt ut anerkjent av EUs fornybardirektiv (RED II). Hvert parti produsert bio-LNG ble sertifisert av International Sustainability & Carbon Certification (ISCC).


TYDELIG SIGNAL 
Suksessen til MSC Euribia sender et tydelig signal om at det i dag er mulig å reise til sjøs uten klimagassutslipp ved hjelp av alternative drivstoff. Dataene og informasjonen som ble samlet inn under reisen, vil bli brukt til å optimalisere MSC Cruises eksisterende flåte og redusere skipenes utslippsintensitet ytterligere. Nylig ble det inngått en intensjonsavtale mellom MSC Cruises og drivstoffleverandøren Gasum, som vil gi MSC Cruises tilgang til flytende syntetisk gass, eller e-LNG, et fornybart drivstoff.

– Samarbeidet med Gasum vil gjøre det mulig for oss å få tilgang til nytt og renere drivstoff, noe som er nødvendig for å ta betydelige skritt i retning av nullutslipp på cruise. Men vi trenger flere leverandører som Gasum for å ta dette skrittet for oss og for bransjen som helhet. I mellomtiden vil vi fortsette å lære av dataene vi har samlet inn fra MSC Euribias reise, og bruke resultatet som en referanse når vi skal levere vårt neste LNG-skip, sier Linden Coppell, Vice President of Sustainability and ESG for MSC Cruises.

 
ENERGIEFFEKTIVITET
MSC Euribia er det mest energieffektive cruiseskipet noensinne. Skipet vil oppnå en IMO Energy Efficiency Design Index (EEDI) som er 55 prosent bedre enn dagens krav, og når skipet sjøsettes i juni 2023, forventes det å være det mest energieffektive cruiseskipet i verden. Sammenlignet med skip som ble bygget for bare ti år siden, vil MSC Euribia slippe ut opptil 44 prosent mindre klimagasser per passasjer per dag.

AVANSERTE ANLEGG  
Avløpsvannet renses til en svært høy kvalitet, noe som er en bedre standard enn mange kystnære kommunale rensesystemer rundt om i verden. Teknologien oppfyller de strengeste internasjonale IMO-standardene - inkludert den såkalte Baltic-standarden. Avanserte avfallshåndteringssystemer brukes for å redusere, gjenbruke og resirkulere avfallet som skapes om bord.

MSC Cruises har forpliktet seg til å ha netto nullutslipp av klimagasser innen 2050.

Utslippsintensiteten til MSC Cruises' skipsdrift har blitt redusert med 33,5 prosent siden 2008, og de er sikre på å nå 40 prosent innen 2030. For å oppnå netto nullutslipp kreves det mer enn ytterligere driftseffektivisering: De tar i bruk ny teknologi og går over til karbonfritt og fornybart drivstoff. I dag samarbeider vi med drivstoffleverandører og andre interessenter for å implementere bærekraftig midlertidig drivstoff som avansert biodrivstoff og biogass. I fremtiden vil grønt hydrogen og grønn metanol sannsynligvis bidra til å redusere karbonutslippene, i likhet med syntetisk e-drivstoff. MSC Cruises setter søkelys på utvikling av skalerbare løsninger som kan brukes universelt.

Tekniske data
  • Bruttotonnasje: 181 541 
  • Lengde: 331 meter
  • Bredde: 43 meter
  • Høyde: 73,6 meter
  • Passasjerkapasitet: 6 334
  • Fire Wärtsilä Dual Fuel-motorer: 2 x 16V46DF og 2 x 12V46DF.
  • Motorene kan gå på flytende naturgass (LNG) og marin gassolje med lavt svovelinnhold (MGO).

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Relaterte artikler