Verdens første hydrogendrevne fraktefartøy snart i drift

Publisert: 07.04.2021 kl. 10.29
Fra slutten av 2021 skal et hydrogendrevet fartøy frakte gods på elva Seinen omkring i Paris-området. Illustrasjon: Innovasjonsprosjektet Flagships.
Fra slutten av 2021 skal et hydrogendrevet fartøy frakte gods på elva Seinen omkring i Paris-området. Illustrasjon: Innovasjonsprosjektet Flagships.
Det europeiske innovasjonsprosjektet Flagships presenterer verdens første hydrogendrevne fraktefartøy i kommersiell drift, på elven Seine i Paris. Kommersiell oppstart er satt til slutten av 2021.

Hydrogenfartøyet eies av det franske rederiet Compagnie Fluvial de Transport (CFT), et datterselskap av Sogestran-konsernet. Selskapet er i gang med å utvikle en ny forretningsmodell for urban distribusjon av gods i Paris-området. 

BÆREKRAFTIG
– Etterspørselen etter mer bærekraftig teknologi for transport på innenlands vannveier øker. Som en av partnerne i Flagships-prosjektet er vi glade for å kunne gå foran i arbeidet med å redusere skadelige utslipp fra transport, og vise de fantastiske egenskapene hydrogen brenselceller tilfører skipsfarten, sier Matthieu Blanc, direktør for CFT. 

– Grønn og bærekraftig skipsfart er en forutsetning for å nå nasjonale og internasjonale utslippsmål. Skip som går på hydrogen vil bidra til betydelige utslippsreduksjoner og forbedre luftkvaliteten i byer og andre tett befolkede områder, sier prosjektleder for Flagships Jyrki Mikkola i VTT Technical Research Centre of Finland.

HYDROGEN FÅR INNPASS
Både EU og shippingindustrien ser på hydrogen som en viktig bidragsyter i arbeidet med å redusere klimaendringene. Flagships-prosjektet ble i 2018 tildelt 5 millioner euro fra Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) som er en del av EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020, for å utvikle teknologien til to hydrogenfartøy i Frankrike og i Norge. Prosjektets opprinnelige plan var å sette i drift en hydrogendrevet pushbåt i Lyon-området, men da potensialet for hydrogen i godstransport ble identifisert som større, ble demonstrasjonsbåten endret til et innenlands fraktefartøy. Det nye skipet får i oppgave å flytte gods på paller og i kontainere langs elven Seine i Paris.

Endringen i prosjektet kommer som et resultat av Sogestran-konsernets erfaringer i Belgia, der Blue Line Logistics (BLL), et annet datterselskap av Sogestran-konsernet, har tre lasteskip som seiler under konseptnavnet «Zulu». Et Zulu-fartøy er også satt i drift i Paris, og ytterligere to Zulu-skip er under bygging for det samme markedet. Flagships-prosjektet skal installere et hydrogendrevet kraftsystem på ett av disse nybyggene, som har planlagt levering i september 2021. Blue Line Logistics planlegger at hydrogenfartøyet skal settes i drift innen utgangen av 2021.  

–Mens vi beveger oss gjennom energiomstillingen, får hydrogenteknologi fotfeste i den maritime sektoren. Flagships er et veldig spennende prosjekt for oss, fordi det går foran og viser hvordan fartøy som går på miljøvennlig hydrogen kan dekarbonisere vannveier tilknyttet byene. Ved å overføre teknologiske innovasjoner til kommersiell drift, kan vi realisere utslippsfrie fartøy på vannveier i alle europeiske byer, sier Bart Biebuyck, administrerende direktør i FCH JU.

NULLUTSLIPPSPUSLESPILLET
Fartøyet skal gå på komprimert hydrogen fremstilt gjennom elektrolyse, som i tillegg til å fremme utslippsfri drift skaper et solid grunnlag for mer utslippsfri transport lokalt, både til sjøs og på land. Fremdriftssystemet til Zulu leveres av ABB Marine & Ports, med brenselceller fra Ballard. LMG Marin har ansvaret for detaljerte konstruksjonstegninger, og hydrogenforsyninger vil komme fra leverandører i Paris-regionen.,

Flagships-konsortiet består av 12 europeiske partnere, med de to skipsrederiene Norled (NO) og CFT (FR) støttet av eierne Sogestion (FR) og Sogestran (FR), utstyrsleverandørene og integratorene ABB Marine & Ports (FI) og Westcon Power & Automation (NO), samt designselskapet LMG Marin (NO & FR). Verdensledende brenselcelleteknologi leveres av Ballard Europe (DK), med fartøyenergiovervåking og -styring av selskapet PersEE (FR). Prosjektledelse og formidling leveres av henholdsvis VTT (FI) og NCE Maritime CleanTech (NO).  

Flagships-prosjektet er finansiert av Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking under tildelingsavtale 826215. FCH JU mottar støtte fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020, Hydrogen Europe og Hydrogen Europe Research.

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler