Verftskonferansen er i gang

Publisert: 03.11.2015 kl. 12.38 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 17.02
Lars Gørvell-Dahll, Kjersti Kleven, Ida Skard, Dilek Ayhan
Lars Gørvell-Dahll, Kjersti Kleven, Ida Skard, Dilek Ayhan


Ålesund: Med 460 tilhørere og full sal kunne styreleder Kjersti Kleven i Maritim Bransjeforening ønsker velkommen til enda en Verftskonferanse, men denne gangen for en næring i motvind. Det syntes ikke å ha påvirket interessen, og arrangøren Norsk Industri hadde klart å samle omtrent like mange deltakere som i fjor.

John Inge Vikan

jiv[at]maritimt.com

Styrelederens innledningsforedrag bar da også tydelig preg av at det er tøffere tider, kanskje spesielt for den delen av næringen som har rettet seg mot offshoreindustrien.

– Oversikten over hvordan ordrebøkene har utviklet seg gjennom de siste femten årene viser klart at det ikke er første gang denne bransjen har opplevd tøffe tider, og vi har hatt en utrolig god overlevelsesevne i tidligere vanskelige perioder, sa Kleven.

Videre mente hun at tallene viser at man vil ha en tilnærmet normalsituasjon i 2016, men at de alvirlige vanskene kommer i 2017. Hun pekte også på at det er store variasjoner mellom verft og typer av verft, og at det er de store verftene som har de alvorligste problemene.

STORE ENDRINGER

Situasjonen har også erindret seg dramatisk de siste ti månedene, og Kleven mente at den perioden man er inne i nå, tolig blir den tøffeste bransjen har hatt siden tidlig på 2000-tallet.

– Vi har hatt en kontinuerlig vekst de siste ti årene, bare avbrutt av finanskrisen i 2008 og 2009. Men dette var nettopp det, en krise i finansinstitusjonene, Og i de to årene nesten uten ordreinngang kom vi oss gjennom, på grunn av at vi hadde rekordstore ordrebøker da vi gikk inn i perioden. Også finansinstitusjonene kom seg godt igjennom dette, og kunne også hjelpe norske bedrifter som brått mistet finansiering de hadde hatt hos utenlandske institusjoner. Forskjellen nå er at det er det største markedet vårt som har fått problemer. Dessuten har vi alle bidratt til at vi har et høyt kostnadsnivå, og det hele er blitt forsterket ved at vi har lave oljepriser, sa hun.

NØDVENDIGE TILTAK

Kjersti Kleven hadde en rekke ønsker om hvordan ikke minst myndighetene kan bidra til å endre situasjonen, både når det gjelder rammevilkår og praktiske tiltak. Blant annet nevnte hun stimulering til grønn skipsfart, og blant andre tiltak pekte hun på Kystverket som burde bygge hos norske verft, og at det kanskje er tiden for en satsing på å ruste opp den norske fergeflåten.

Likeså viste hun til de nye kystvaktfartøyene som skal bygges, og mente at i stedet for at disse bestilles en og en burde man i stedet få disse i en samlet "pakke". Blant annet ved byggingen av Marjata har norske verft vist at man har god kompetanse på dette.

– Her er vi klar til å invitere til et nytt samarbeid. I Statsbudsjettet legges det frem forslag om å bestille det første av disse fartøyene, Vi som bransje kan bidra i dette, og vi håper på drahjelp fra næringsministeren til å sette oss ned sammen med Forsvaret, og bidra til at Kystvakt ikke kjøper ett fartøy, men at man kan se dette som en pakke på tre og få ned totalkostnaden betraktelig, blant annet ved å bruke erfaringen vi har.

– Vi tilbyr levering på tid og budsjett, og ikke minst vil Forsvaret på denne måten ha vedlikeholdskompetansen i nærheten. Vi i næringen tilbyr oss å samarbeide om å få fram den beste pakken for Forsvaret. Men etterpå har vi tenkt å konkurrere knallhardt med hverandre for å sikre oss denne store kontrakten, sa hun.

MINISTEREN KOM IKKE

Dessverre kunne ikke næringsminister Monica Mæland svare direkte på denne utfordringen, ettersom hun var opptatt på annet hold og måtte sende statssekretær Dilek Ayhan i stedet.

– Jeg skulle egentlig vært i Boston, men når Verftskonferanse dukket opp som et alternativ var valget enkelt, sa Ayhan, og ga en oversiktlig gjennomgang av de tiltak regjeringen gjør for å bidra i situasjonen.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Relaterte artikler