Verftskonferansen med nytt sjøkart

Publisert: 05.11.2019 kl. 16.56
Torbjørn Røe Isaksen under åpningen av Verftkonferansen 2019. Foto: John Inge VIan
Torbjørn Røe Isaksen under åpningen av Verftkonferansen 2019. Foto: John Inge VIan

Ålesund: Et sjøkart er et nyttig hjelpemiddel ikke minst for å navigere ikke minst i vanskelige og ukjente farvann. Og nettopp et nytt sjøkart for næringen ble overrakt næringsminister Torbjørn Røe Isaksen etter at han hadde åpnet årets Verftskonferanse i Ålesund.

Det var lederen for arrangøren Maritim bransjeforening i Norsk Industri, Ove Wilhelmsen som overrakte kartet  til statsråden. – Et kart er alltid viktig å ha med, og i vårt tilfelle er et sjøkart den rette betegnelsen, mente han.

VIRKEMIDLENE
I statsrådens gjennomgang av situasjonen for næringen pekte han på at det er nødvendig med en grundig gjennomgang av virkemiddelapparatet for de maritime næringene. Han la til at da man startet arbeidet med en stortingsmelding og gjennomgangen ville man blant annet se hvor mange ordninger som fangers for bedrifter i den maritime klyngen:

- Vi stanset da vi var kommet til 180 forskjellige ordninger. Og med et så fragmentert system er det vanskelig å ha oversikt og finne frem, og også å få til de store løftene, sa han.

GIR OVERSIKT
Når Norsk Industri har tatt arbeidet med å lage et slikt sjøkart, er tanken å lage et verktøy som skal gi en oppsummering av rammer, muligheter og begrensninger for næringen. Det skal også bidra til å innfri den ambisiøse målsettingen om å kutte utslippene i innenriks skipsfart med 50 prosent innen 2030, og også flere av de mange foredragsholderne på konferansen var inne på samme tema i sine foredrag.

Næringsministeren selv trakk blant annet frem satsingen på Ocean Space Lab og på å skape grønnere skipsfart som viktig for den maritime klyngen i nordvest.

Han høstet også kraftig applaus da han startet sitt foredrag med å slå fast at verken han eller andre politikere har skapt en eneste arbeidsplass verken i denne eller andre næringer.

- Det eneste politikerne kan gjøre, er å skape gode rammevilkår og sørge for konkurransedyktige betingelser. Og havnæringene er ikke valgt for Norge av politikerne, men av Gud, sa han.

 

STOR KONFERANSE
Verftskonferansen har vokst til en stor og viktig møteplass for hele den maritime næringen, og denne gangen har omkring 500 deltakere meldt seg på.

Gjennom to dager får den store og kompetente forsamlingen gode innspill, både gjennom foredrag, diskusjoner og ikke minst gjennom muligheten til mer eller mindre uformelle møter og samtaler.

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen