– Vi må være verdensmestere

Publisert: 05.04.2013 kl. 09.57 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 17.02
Arne Hjeltnes og Walter Qvam
Arne Hjeltnes og Walter Qvam


Trondheim: – Det nytter ikke for oss å være norgesmester eller kretsmester i Buskerud. Vi må være best i verden for å overleve i vår høyteknologiske industribransje. Vi er avhengig av det norske miljøet og kulturen med et tett samarbeid mellom ingeniørene våre og våre kunder og oppdragsgivere, sa Kongsberggruppens direktør Walter Qvam under skipsfartskonferansen i Studentersamfundet i Trondheim i mars.

Av Roald Evensen

– En norsk struktur med tette bånd mellom ingeniører og operatører skaper muligheter og sparer penger, sa Qvam og var svært ening med Det norske oljeselskaps direktør Erik Haugane som tidligere hadde lagt stor vekt på nettopp dette temaet i sitt innlegg i konferansen.

Qvam betegnet den norske maritime klyngen for en juvel der alle ledd er avhengig av hverandres erfaringer og kunnskaper.

– Vi må ta vare på denne klyngen, alt fra sjøfolka til forskningsmiljøene som utgjør denne unike klyngen. En stor gruppe forskjellige maritime yrker der aktørene spiller hverandre gode.

– Sølvet, som i sin tid ble utvunnet i Kongsberg Gruver gjennom 333 år, var i sin tid viktigere for Danmark/Norge enn hva olja er for Norge i dag, sa Qvam der han tok de lydhøre studentene gjennom historien fra hvalkanoner og geværer til et internasjonalt teknologikonsern, tuftet på Våpenfabrikken fra 1814. Vi er like gamle som Norge, og dette vil vi markere gjennom hele neste år fra bursdagen i mars.

– Vi er verdensledende på systemer utviklet for norske behov og fremtidens konfliktsoner. Halve vår omsetning er innen den maritime sektoren. Vi startet tidlig å utvikle avanserte løsninger for oljeindustrien. I 1969 startet vi produksjon av gassturbiner. I 1972 startet utviklingen av dynamisk posisjonering (DP), og året etter startet vi med undervannsinstallasjoner, grunnlaget for dags FMC. Vår DP bidro til å kjøle ned boreplattformen Bravo på Ekofisk som fikk en ukontrollert utblåsing i 1977. Et team fra Kongsberg satte opp en gassdrevet vannkanon på et hjelpefartøy som ble holdt i posisjon med DP. Dette var fra vår side et dristig stykke ingeniørkunst som ble lagt merke til og en satsing som dannet grunnlaget for dagens olje- og gassvirksomhet.

– I dag er Kongsberggruppen en internasjonalt ledende teknologigruppering med over 7000 medarbeidere. Sju av ti ansatte hos oss har høyere utdannelse. Vi omsetter for om lag 15 milliarder kroner hvorav 82 prosent er utenlandsomsetninger i mer enn 25 land vi er lokalisert i. Vi regner oss som en viktig del av den norske maritime klyngen som spiller hverandre gode på verdensmarkedet. Vi drar nytte av Norges rolle som sjøfartsnasjon og med Nordsjøen som et springbrett videre ut i verden. Kompetansen er vår viktigste differensiator, og kjernen i det vi gjør handler om høyteknologi og ingeniørkunst, trygghet og gode prestasjoner. Og vi er i tillegg Norges største softwarehus, sa Qvam i sitt innlegg til de maritime studentene ved NTNU i Trondheim.

«Utfordre våre muligheter» var temaet for årets Skipsfartskonferanse i regi av linjeforeninga Mannhullet ved MarinTek på NTNU i Trondheim. Aktiviteten på norsk sokkel er i år rekordhøy. Statistisk Sentralbyrå har estimert at det skal investeres i overkant av 200 milliarder kroner i 2013. Dette er en total revitalisering av sokkelen og står i sterk kontrast til den negative utviklingen som var spådd tidligere. Denne supersyklusen Norge er inne i nå vil kreve ny teknologi og kompetanse innen en rekke områder.

I lys av den utviklingen ønsket konferansen å presentere de største mulighetene og utfordringene vi står overfor på sokkelen. Utfordringene omhandler alt fra teknologiske barrierer, kostnadsnivå, miljø og bærekraftig forvaltning og gir morgendagens ingeniører og selskaper et hav av muligheter, som det het i invitasjonen til konferansen.

De seks studentene (alle menn!) i konferansestyret, med Christian Møgster i ledelsen – hadde bygd opp til et svært aktuelt program som ble perfekt gjennomført. Seks topp motiverte foredragsholdere (alle menn) holdt forsamlingen i sin hule hånd under konferansedagen, dagen før den internasjonale kvinnedagen. Og når vi legger til at seminaret ble åpnet av en man ( fakultetsleder Harald Ellingsen) og ledet av ytterligere en mann (Arne Hjeltnes) var det ingen kvinner som deltok verken på eller bak scenen. Litt merkelig når om lag 30 prosent av studentene ved Marintek er kvinner, og ved siste kull hele 39 prosent. Det betyr at om lag 200 av totalt rundt 600 studenter ved denne populære linja ved NTNU er kvinner. Og tett opp mot halve salen var også fylt av yngre kvinner under årets Mannhull-konferanse dagen før Kvinnedagen 2013.

Les mer om Skipsfartskonferansen 2013 i Maritimt Magasin nr. 4/2013 som er i butikkene 11. april.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler