– Viktige tiltak for maritim næring

Publisert: 07.10.2015 kl. 14.05 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 17.02
Adm. dir. Sturla Henriksen. Arkivfoto: Asbjørg Giske
Adm. dir. Sturla Henriksen. Arkivfoto: Asbjørg Giske


 – Regjeringen tar viktige grep for å styrke det norske flagget og konkurransekraften til både norske sjøfolk og maritime bedrifter som opererer i en tøff internasjonal konkurranse, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund Sturla Henriksen i en pressemelding.

I dag la regjeringen frem statsbudsjettet som følger opp maritimt strategi.

Det siste året har et kraftig fall i oljeprisen, lav økonomisk vekst og en reduksjon av olje- og gassaktiviteten slått hardt inn i norsk økonomi og i den maritime verdikjeden. Særlig har rigg og offshore-selskapene opplevd en kraftig aktivitetsbrems og en helt ny markedssituasjon. I dag ligger nærmere 60 offshoreskip og 9 rigger i opplag.

– I en tid der markedsforholdene er svært krevende for deler av næringen, er det ekstra viktig at den maritime politikken er forutsigbar og konkurransedyktig.

En bedring av rammevilkårene for norsk privat eierskap er viktig for å sikre investeringer i norske arbeidsplasser. Regjeringens forslag om reduksjonen i formueskatten er et skritt i riktig retning for å styrke rammebetingelsene for privat norsk eierskap, men vi håper Stortinget vil sikre fritak for formueskatt på arbeidende kapital i løpet av høstens budsjettforhandling, sier Henriksen.

Det viktigste elementet for å styrke videre utviklingskraft i den maritime næringen, er å sikre at Norge fortsatt er et attraktivt land for investeringer i utvikling av konkurransekraftige virksomheter.

Regjeringen foreslår i Statsbudsjettet 2016 endringer i nettolønnsordningen og oppmyking av fartsområdebegrensningene i NIS innenfor utenriks kystfart, utenriksferjer og på norsk sokkel.

– Gjennom oppmyking av fartsområdene og endring i nettolønnsordningen legges det til rette for at flere kan flagge hjem skip og man vil se en positiv utvikling med flere skip under norsk flagg. Dette vil bidra til å styrke Norges tyngde og innflytelse internasjonalt. Den praktiske sjøbaserte kompetansen er viktig for hele verdikjeden og styrking av nettolønnsordningen er derfor avgjørende for Norge som skipsfartsnasjon, sier Henriksen.

Sjøtransport er en energieffektiv transportform og et skip kan løfte 200 til 300 lastebiler av veien. I dag har den norskkontrollerte nærskipsfartsflåten høy gjennomsnittsalder. Det er derfor positivt at regjeringen innfører en vrakpantordning for å bidra til flåtefornyelse i nærskipsfarten. Sammen med bevilgningen av 28 millioner kroner i innovasjonslån til nye skip er dette en god start for å bidra til en mer konkurransedyktig, mer miljøvennlig og moderne flåte, sier Henriksen.

Regjeringen foreslår også å redusere losberedskapsavgiften. Dette vil utgjøre en reduksjon i avgiften på 85 millioner kroner.

– Dette er et viktig steg i riktig retning for et mer konkurransedyktig gebyr- og avgiftsregime for nærskipsfarten, og gode nyheter for alle som er opptatt av mer miljøvennlig godstransport, sier Henriksen.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Relaterte artikler