Vil starte nytt studie innen akvakultur

Publisert: 13.01.2021 kl. 13.42
Ytre Namdal fagskole tilbyr nytt studie innen akvakultur. Foto Ytre Namdal fagskole.
Ytre Namdal fagskole tilbyr nytt studie innen akvakultur. Foto Ytre Namdal fagskole.
Ytre Namdal fagskole i Rørvik i Trøndelag planlegger oppstart av et nytt studietilbud med tittelen Ledelse sjøbasert akvakultur. Igangsetting er planlagt til høsten 2021.

Studiet er nettbasert med samlinger hvor ett år tas over to år med til sammen ti samlinger. Ledelse sjøbasert akvakultur utgjør 60 studiepoeng, og opplegget er slik at studiet kan kombineres med jobb.
Det nye studietilbudet vil inneholde fagmoduler som ledelse, kvalitetssystemer og HMS, biologi og produksjonsplanlegging.

SIKRE ARBEIDSKRAFT
Skolen opplyser at utdanningen skal bidra til å sikre tilgang til kvalifisert arbeidskraft til en næring i sterk vekst, der næringen selv peker på helhetlig kompetanse innen ulike ledelsesnivåer som et særdeles viktig område for en videre bærekraftig utvikling. 

Studiet som har fått tittelen Ledelse sjøbasert akvakultur kvalifiserer kandidatene til å lede personell og arbeidsoperasjoner på akvakulturanlegg på land og i kystnære farvann. Kunnskap og kompetanse om tema som ledelse, driftsplanlegging, fôringsoptimalisering, fiskevelferd, bærekraftig drift i tillegg til sertifiseringsstandarder og dokumentasjonskrav er sentralt.

SKAL KUNNE LEDE
Etter avsluttet studie skal studentene ha kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse slik at de kan lede arbeidet i en akvakulturbedrift på en sikker måte og i henhold til lover, regelverk og anerkjente prinsipper.

Opptakskravene er fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev i akvakulturfaget eller eventuelt realkompetanse.

Frode Rabbevåg

frode[a]maritimt.com

Relaterte artikler